Absolventský klub MBA | Cambschool.cz | Cambschool.sk

Absolventský klub

Absolventský klub

Zmyslom našej organizácie sú úspešní a spokojní ľudia, ktorí sú základom pre rast prestíže a známky kvality vzdelávacej inštitúcie. Pre všetkých, ktorí svoje vzdelanie v Cambridge Business School úspešne zakončia je tu Absolventský klub, vďaka ktorému môžeme byť so svojimi študentmi naďalej v interakcii. Už počas štúdia pripravujeme pre študentov mnoho zaujímavých akcií a výhod. Vďaka Absolventskému klubu tak môžeme tieto výhody poskytnúť všetkým tým, ktorí si po skončení štúdia prajú zostať s našou školou v kontakte a vzájomne tak obohacovať a prehlbovať začatú spoluprácu.

Aké výhody členstvo v Absolventskom klube prináša

  • zachovanie a udržovanie kontaktov s bývalými aj súčasnými študentmi a lektormi
  • prehlbovanie vzťahov na profesijnej, odbornej aj osobnej rovine
  • získanie nových zaujímavých kontaktov pre budúci kariérny rozvoj
  • komunikácia, výmena informácií, vzájomná interakcia medzi všetkými, ktorí sú s našou školou spriaznení
  • aktuálna informovanosť o dianí v Cambridge Business School

 

Čo absolventom ponúkame:

 

  • bezplatnú účasť na tematických stretnutiach s lektormi
  • pozvánky na spoločenské akcie usporadúvané Cambridge Business School
  • pravidelné usporadúvanie spoločenských akcií v rámci Absolventského klubu
  • konzultácie s lektormi ohľadne odborných profesijných otázok

 

Viac informácií o Cambridge Business School: