Akreditace, členství | Cambschool.cz | Cambschool.sk

Akreditácie a členstvá

Akreditácie a členstvá

 • Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP)

  Cambridge Business School je členom organizácie ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs), ktorá patrí medzi najprestížnejšie a najkvalitnejšie akreditačné organizácie na celom svete. ACBSP dohliada na kvalitu, integritu a výnimočnú úroveň študijných programov, ktoré sa zameriavajú na business, účtovníctvo a ďalšie oblasti spojené s podnikaním. ACBSP podporuje a oceňuje vynikajúcu úroveň v poskytovaní vzdelávania a zaisťuje tak výhradne tie najkvalitnejšie vzdelávacie inštitúcie.

 • International Education Society

  International Education Society, London (IES) je najväčšia inštitúcia špecializujúca sa na certifikáciu vzdelávacích subjektov, škôl a univerzít po celom svete, ktorá bola založená v roku 1997 ako nástupnícka organizácia programu európskeho spoločenstva YOUTH. Hlavnou činnosťou IES je zjednotiť kritériá kvality a stanoviť vysokú úroveň vzdelávania. Cambridge Business School je IES certifikovaná s udeleným ratingom CCC. Naši absolventi tak môžu získať medzinárodne uznávaný certifikát IES štandardne vydávaný v anglickom jazyke a v preklade do úradného jazyka.

 • European Association for Distance Learning

  EADL je európská asociácia zastupujúca všetky súkromné a neštátne európske organizácie, ktoré ponúkajú vysokú kvalitu distančného vzdelávania. EADL si kladie za cieľ zlepšiť kvalitu distančného vzdelávania s maximálnym prínosom pre študentov. Všetci členovia musia spĺňať štandardy kvality EADL, ktoré sú spísané v súlade s ich kódexom. Členstvo EADL je považované ako záruka kvality vzdelávacej inštitúcie.

 • The European Association for Business Studies

  The European Association for Business Studies (EABS) bola založená v roku 1999, aby slúžila ako profesionálna členská organizácia poskytujúca akreditačné služby všetkým legitímnym vzdelávacím inštitúciám ako univerzity, vysoké školy alebo súkromné vzdelávacie organizácie, ktoré vynikajú kvalitou nimi poskytovaných služieb. Akreditácia poskytovaná touto asociáciou sa stala globálnym štandardom pre všetky MBA a BBA programy dosahujúce špičkovej úrovne.

 • ICC - International Chamber of Commerce

  Medzinárodná obchodná komora (International Chamber of Commerce - ICC) je svetová obchodná organizácia, ktorej poslaním je podporovať otvorený obchod a investície a pomôcť podnikateľom napĺňať výzvy a príležitosti stále integrovanejšej svetovej ekonomiky.

 • Ministerstvo vnútra Českej republiky

  Cambridge Business School je ako vzdelávacia inštitúcia akreditovaná na Ministerstva vnútra Českej republiky podľa ust. § 30 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Spoločnosť je akreditovaná pod číslom akreditácie: AK/I-46/2014. Táto akreditácia umožňuje uznať študijné programy MBA ako povinné vzdelávanie vyšších úradníkov územných samosprávnych celkov.

 • International Association for Distance Learning

  The International Assotiation for Distance Learning, alebo medzinárodná asociácia pre distančné vzdelávanie, bola založená na podporu kvality distančného vzdelávania a odbornej prípravy. Asociácia ďalej zaisťuje benchmarking a schvaľuje programy distančného vzdelávania a ich poskytovateľov. Medzi členov IADL patria školy, vzdelávacie webové stránky, súkromné školiace spoločnosti, univerzity, vysoké školy a ďalšie organizácie zo všetkých piatich kontinentov sveta. Členské organizácie musia prejsť prísnym schvalovacím procesom, v ktorom sa hodnotí administratívna úroveň poskytovateľov vzdelávacích kurzov,ich výučbové metódy či študijné a propagačné materiály. Posuzovaný je tiež hodnotiaci systém danej vzdelávacej inštitúcie. IADL sa tak uisťuje, že jej členovia poskytujú svojím študentom kvalitný produkt vo forme hodnotného vzdelania podľa zásad a štandardov IADL.

 • British Chamber of Commerce

  The British Chamber of Commerce pôsobí v Českej republike už od roku 1997. Od tej doby sa členská základňa rozrástla na viac než 240 spoločností, od majoritných investorov, po jednotlivých podnikateľov, ktorí reprezentujú britské záujmy v Českej republike. Primárnym cieľom komory je zlepšenie obchodných vztahov medzi Českou republikou a Veľkou Britániou, zdokonalenie súťažného a obchodného prostredia v Českej republike a poskytnutie zázemia pre vznik nových obchodných príležitostí.

 • Hospodárská komora Českej Republiky

  Hospodárská komora Českej republiky zastupuje podnikateľskú verejnosť. Jej hlavným poslaním je vytvárať príležitosti pre podnikanie, presadzovať a podporovať opatrenia, ktoré prispievajú k rozvoju podnikania v ČR a tým aj k celkovej ekonomickej stabilite štátu. Hospodárska komora informuje o hospodárskýyh podmienkach a ekonomickom vývoji, o právnych predpisoch týkajúcich sa podnikateľských aktivít, zais´tuje hospodársky styk so zahraničím, poskytuje svojej členskej základni i podnikateľskej verejnosti poradenské a konzultačné služby či zriaduje v rámci svojej pôsobnosti odborné platformy s organizáciami a inštitúciami na podporu rozvoja podnikania.

 • Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých ČR

  Asociácia bola založená v roku 1990 a jej cieľom je presadzovať záujmy a potreby inštitúcií poskytujúcich vzdelávanie dospelých. Asociácia združuje profesionálne kapacity pre riešenie koncepcie a rozvoje v tejto oblasti, spolupracuje so štátnymi orgánmi a ďalšími subjektmi pri príprave a zavádzaní legislatívnych opatrení vo vzdelávaní. Mimo toho asociácia organizuje odborné akcie, vydává odborné publikácie a reprezentuje svjich členov na rôznych tuzemských a medzinárodných združeniach. AIVD ČR je členom European Assotiation for the Education of Adults (EAEA), Únia zamestnávateľských zväzov ČR a medzinárodná expertná sieť ReferNet. AIVD ČR je tiež zastúpená v Národnej rade pre kvalifikáciu, v Národnom poradenském fóre, v Expertnej skupine MŠMT a v Akreditačnej komisí rekvalifikačných programov MŠMT.

 • Principles for Responsible Management Education

  Hlavným cieľom PRME je inšpirovať a globálne podporovať vzdelanie v oblasti managementu, vedenia a výskumu. Vznik spoločnosti PRME inšpirovali medzinárodne uznávané hodnoty, ako sú princípy iniciatívy Organizácie spojených národov Global Compact. Medzi inštitúciami poskytujúcimi manažérske vzdelanie sa tak snaží vybudovať stály proces zdokonalovania za účelom vzniku novej generácie obchodníkov a manažérov, ktorí budú schopní riešiť komplexné problémy, s ktorými sa potýkajú dnešné podniky a celkovo spoločnosť 21. storočia.