Fotogalerie | Cambschool.cz | Cambschool.sk

Fotogaléria

Fotogaléria

Stretnutie s JUDr. Ing. Ivanem Rottem, 16. 1. 2014

Cambridge Business School pre svojich študentov dňa 16. 1. 2014 usporiadala ďalšie tematické stretnutie, tentoraz na aktuálnu tému "Nový občiansky zákonník". Seminár prebiehal pod vedením advokáta a odborného poradcu JUDr. Ing. Ivana Rotta, ktorý disponuje viac ako 34 rokmi praxe v oblasti obchodného a hospodárskeho práva a po rovnakom čase zastupuje klientov v občianskom súdnom konaní. Je popredným odborníkom na správne právo, a to formou zastupovania klientov ako v správnych konaniach, tak aj v konaniach v správnom súdnictve.

Zobrazit všechny fotogalerie