Fotogalerie | Cambschool.cz | Cambschool.sk

Fotogaléria

Fotogaléria

Začiatok jesenného cyklu – november 2016

V sobotu 26. novembra 2016 začala svoju cestu za titulom MBA tiež druhá polovica študentov, ktorá je časťou veľkej skupiny študentov zahajujúcich túto jeseň. Na Cambridge Business School ich na prvom seminári už tradične privítala riaditeľka školy Ing. Bc. Vlasta Váchová, a popriala im veľa úspechov v ich sebavzdelávaní.

Zobrazit všechny fotogalerie