Fotogalerie | Cambschool.cz | Cambschool.sk

Fotogaléria

Fotogaléria

Zahájenie štúdia - marec 2019

V dňoch 23. 3. 2019 a 30. 3. 2019 prebehlo v moderných vyučovacích priestoroch Cambridge Business School slávnostné zahájenie ďalšieho cyklu prestížneho manažérskeho štúdia programov MBA, DBA, LLM a BBA. Za účasti riaditeľky školy Ing. Vlasty Váchovej, zástupcov lektorského tímu a študijného oddelenia, mali študenti možnosť získať všetky informácie, ktoré im zaistia hladký priebeh štúdia. Okrem výučby prvých seminárov boli študenti oboznámení so systémom štúdia širokého spektra vyučovaných modulov a s požiadavkami i výhodami, ktoré zo štúdia plynú. Študentom bol daný priestor k neformálnemu zoznámeniu sa počas vynikajúceho občerstvenia, a začatie tak prebehlo v príjemnej atmosfére. Všetkým študentom prajeme veľa šťastia a úspechov pri štúdiu.

Zobrazit všechny fotogalerie