Fotogalerie | Cambschool.cz | Cambschool.sk

Fotogaléria

Fotogaléria

Zahájenie štúdia - jún 2020

Dňa 27. júna 2020 sme s veľkým nadšením uvítali nových študentov na tohtoročnom prvom začatí štúdia MBA. S radosťou konštatujeme, že Covid-19 nás nezastavil, a aj cez menšie zmenu termínu sme sa zišli v hojnom počte. Okrem základných organizačných informácií sa novo nastupujúcej študenti oboznámili so svojimi budúcimi lektormi a spolužiakmi. Uskutočnili tiež prvý vyučovacej hodiny v príjemnej atmosfére v moderných priestoroch našej školy. Všetkým novým študentom Cambridge Business School gratulujeme k prijatiu a tešíme sa na ďalšie stretnutie a spoluprácu pri štúdiu.

Zobrazit všechny fotogalerie