manažerské studium | Cambschool.sk

Informácie o MBA

Informácie o MBA

MBA – Master of Business Administration

Master of Business Administration (MBA) je profesijne vzdelávací program, ktorý ponúka účastníkom rozšírenie ich manažérskych vedomostí a zručností nad rámec vysokoškolského vzdelania.

Pre koho je štúdium MBA určené?

Tento program je určený nielen pre manažérov, členov manažmentu, podnikateľov, predstaviteľov neziskových organizácií či verejnej správy, ale aj pre všetkých ostatných, ktorí chcú získať náskok pred ostatnými a rozšíriť si vedomosti o nové moderné informácie z odboru.

Ako prebieha štúdium?

Štúdium programu MBA na Cambridge Business School sa skladá z desiatich špecializovaných modulov, ktoré sú rozdelené do dvoch semestrov. Výučba programov potom prebieha kombinovanou formou - na začiatku semestra a v jeho polovici sa študenti zúčastnia semináru s interaktívnou výučbou zameranou na prax pod vedením odborných lektorov. Ďalej študujú pomocou e-learningu, v rámci ktorého môžu využiť všetky výučbové materiály v online podobe v študentskej sekcii. Študenti sa teda v priebehu celého štúdia osobne zúčastnia štyroch celodenných seminárov a zvyšok štúdia si môžu individuálne rozvrhnúť podľa vlastných časových možností. Na konci štúdia každý vypracuje záverečnú prácu, ktorú následne obhajuje.

Aké sú podmienky prijatia na štúdium?

Podmienkou pre prijatie do uvedeného jednoročného programu je ukončené vysokoškolské vzdelanie minimálne na bakalárskom stupni. Na štúdium však môže byť prijatý aj uchádzač bez vysokoškolského vzdelania, a to v prípade, že preukáže dostatočnú prax na manažérskej pozícii. Prijímacie skúšky uchádzači o štúdium neskladajú.

Aký je prínos titulu MBA?

Po splnení všetkých študijných povinností potom študent dostane titul MBA, ten predstavuje ukončenie profesijného manažérskeho vzdelania. Nositelia tohto titulu tak získavajú výrazný náskok na trhu práce pred ostatnými pracovníkmi daného odboru a zvyšujú svoju šancu na uplatnenie v manažmente veľkých nadnárodných spoločností.

Zahájenie nových cyklov

Štúdium MBA zahajujeme 3x ročne: marec, máj, november. Bližšie informácie o špecializáciách manažérskych programov nájdete pod jednotlivými programami.

Ponuka MBA programov

Kvalitné štúdium MBA

Získajte možnosť kvalitného štúdia MBA za  mimoriadnu cenu od 3.176 EUR  bez DPH. Bežná cena štúdia je 4.863 EUR.

Prihláste sa na štúdium v ​​predstihu a za výhodnejšiu cenu. Táto  ponuka platí do 22. 5. 2022 .

Cena štúdia MBA v EUR

Štúdium  Cena štúdia Bežná cena štúdia
Možné aj na viac splátok 3 176 EUR bez DPH
3 843 EUR s DPH
4 863 EUR bez DPH
5 884 EUR s DPH

Ponuka je platná iba do 22. 5. 2022. Ceny bez DPH.

Prihláška

Podanie prihlášky je zadarmo a nezaberie viac ako 2 min

ONLINE PRIHLÁŠKA   PDF PRIHLÁŠKA

Za podanie prihlášky neplatíte žiaden manipulačný poplatok! Prihlášku môžete podať jednoducho a rýchlo vyplnením on-line formulára alebo si môžete vytlačiť prihlášku v PDF formáte a ručne vyplnenú nám ju zašlete poštou na našu adresu.

Informácie o MBA - Hodnotenie 4.82/5 - Hodnotilo 28 užívateľov