Knižnica | Cambschool.sk

Knižnica

Knižnica

Študenti Cambridge Business School majú k dispozícii bohatý informačný fond, ktorý obsahuje tituly zamerané na odbory, v ktorých sa zdokonaľujú v rámci štúdia. Tento fond zahŕňa zahraničné i domáce literatúru, a to v podobe klasickej knižnice, aj v podobe online knižničných služieb. Tradičné aj moderné služby knižnice sú prístupné pre všetkých študentov Cambridge Business School, bez ohľadu na odbor alebo formu štúdia.


online knižnica BOOKPORT

Cambridge Business School študentom sprostredkováva vstup do online knižnice BOOKPORT, ktorá uľahčuje prístup ku študijnej literatúre a tým aj samotné štúdium. V jej databáze sa nachádza 4 000 titulov, postihujúcich všetky oblasti štúdia.

Knižnica BOOKPORT zaisťuje dostupnosť literatúry na všetkých zariadeniach a vďaka modernej aplikácii je možné služieb knižnice využívať online i off-line, čo zaručuje prístup k literatúre kedykoľvek a kdekoľvek. Knižnica tiež ponúka funkciu tvorby vlastných kolekcií kníh, možnosť vyznačovanie pasáží a vkladanie poznámok do knihy, alebo zdieľanie poznatkov o literatúre s kolegami. Knižnica umožňuje pokročilé vyhľadávanie v rámci knižnej databázy, kedy na základe kľúčových slov odporučí, ktorá kniha obsahuje hľadané informácie. Súčasťou online knižnice je nielen množstvo literatúry odborné a špecializované, ale študent tiež získa prístup aj k literatúre populárno-náučné alebo beletriu.


knižnica Cambridge Business School

Študenti Cambridge Business School si samozrejme môžu knihy zapožičiavať aj tradičným spôsobom a to z vlastného knižničného fondu Cambridge Business School. Knižnica poskytuje základné podklady pre štúdium a množstvo titulov, ktoré ponúka, je neustále rozširované na základe požiadaviek študentov a aktualizácie titulov.