Osobní reference | Cambschool.cz | Cambschool.sk

Osobné referencie

Osobné referencie

  

 

 • Jakub Hofmann

  Studium MBA v oboru Public Relations a Marketing pro mě bylo přínosné a dokonce i zábavné. Kromě ověření si znalostí z VŠ i z praxe jsem se měl možnost setkat s několika skutečnými odborníky (lektory), kteří měli mnoho zkušeností z akademické půdy i z firemní praxe. Jednotlivé předměty na sebe logicky navazovaly a vždy se zaměřovaly na praktickou podstatu věcí. Vyučující nám umožnili psát jednotlivé práce o tématech, se kterými se denně setkáváme v zaměstnání, což hodnotím velmi pozitivně. Není to abstraktní studium, je to celkem dobře uchopitelné. Rozhodně pak nelze říct, že se jednalo o snadné studium, člověk musel opravdu zapracovat. 

  Jakub Hofmann

  absolvent MBA Marketing a Public Relations

   

 • Martin Sieber

  LL.M. studium na Cambridge Business School bylo velmi dobrou volbou a mohu pochválit jak tým vyučujících, tak administrativní zázemí, které bylo při řešení jakéhokoli kroku souvisejícího se studiem vždy vstřícné a ochotné. Studijní prostory byly pro studenty vždy vzorně připraveny a při částečně covidovém studiu byla i distanční část výuky bezproblémová. Na samotném studiu velmi oceňuji málo četné skupiny, které zprostředkovaly možnost velmi individuálního přístupu vyučujících a intenzivnější interakci s jednotlivými studenty, než jako tomu bývá u vysokoškolského studia. Velkým přínosem studia je zkušenost lektorů v mnoha případech jak z akademické sféry, tak také z praxe, a tedy možnost demonstrovat teorii studovaného tématu na konkrétní praktické situaci, se kterou se lektor již setkal

  Martin Sieber

  absolvent programu Executive LLM

   

 • Martin Puškáč

  Štúdium MBA na CBS bolo pre mňa zaujímavé najmä vďaka lektorom, ktorí sú naozajstnými odborníkmi z praxe a na našich spoločných lekciách sme mali možnosť preberať skutočné problémy, s ktorými sme sa my študenti, prípadne lektori sami stretli. Veľmi pozitívne hodnotím aj ceľkový prístup k študentom a vždy milé a ústretové študijné oddelenie.

  Martin Puškáč

  absolvent MBA Strategický management

   

 • Blanka Voláková Puškáčová

  "Studium MBA v oboru Personální management na Cambridge Business School doporučuji všem personalistům (a nejen jim), kteří jsou časově zaneprázdnění a přesto mají chuť získávat nové informace o oblasti HR. Je vhodné pro každého, kdo se chce setkávat s výbornými lektory, kteří jsou skutečnými odborníky a disponují mnohaletou praxí v oboru. Prostřednictvím kolegů - studentů pak Cambridge Business School umožňuje poznat i to, jak reálně vypadá praxe v jiných firmách, což je pro celkový profesní rozhled velice důležité a obohacující. Velmi oceňuji také možnost navázat nové kontakty a samozřejmě dále rozvíjet svůj potenciál. To vše s podporou příjemného pracovního kolektivu s velmi dobře zvládnutými organizačními záležitostmi. Studium na této škole tak pro mě bylo po všech stránkách přínosné."

   

  Blanka Voláková Puškáčová

  absolventka MBA Personální management

   

 • Patrik Bartheldy

  "Studiem na Cambridge Business School jsem rozšířil své technické vzdělání a manažerskou praxi o praktické a teoretické vzdělání v oblasti personálního managementu. Díky způsobu výuky spíše workshopovou formou, přidaná hodnota nepřichází pouze ze strany přednášejícího, ale i z řad kolegů – studentů. Cambridge Business School jsem si vybral především kvůli lektorům s letitou praxí v oboru, kteří pracují s přicházejícími trendy a novinkami. Obor personální management bych doporučil nejen vrcholovým manažerům, ale i majitelům menších společností, aby dokázali správně pracovat s lidskými zdroji - nejdůležitějšími aktivy každé společnosti."

   

  Patrik Bartheldy

  absolvent MBA Personální management

   

 • Ing. Rastislav Batromij

  Hodnotiť štúdium na CBS počas pandémie môžem len kladne. Po každej stránke organizácia štúdia bola zvládnutá na profesionálnej úrovni. Študijné oddelenie včasne komunikovalo, dokázalo vyriešiť všetky podnety vo veľmi krátkom čase. Škola dokázala zabezpečiť mnoho študijného materiálu v elektronickej podobe, aby sme mali dostatok informácií na štúdium.

  Štúdium vo vzdelávacom programe Finančný manažment a účtovníctvo bolo zabezpečené výbornými lektormi v každom module, ktorí aj počas dištančnej, ale aj prezenčnej výučby dokázali podať maximálne perfektný výkon na profesionálnej úrovni. Z poznatkov, ktoré nám boli odovzdané určite využijem vo svojej praxi. Niektoré som si zopakoval po mnohých rokoch VŠ, aj keď na VŠ to nebolo v takom rozsahu ako počas štúdia na CBS. Mnoho poznatkov bolo nových, ktoré boli obohatené príkladmi, skúsenosťami a možno aj návodmi z praxe - a tie v žiadnej učebnici nemožno nájsť. Pre uchádzačov, ktorí zvažujú študovať MBA na CBS môžem školu len odporúčať.

  Ing. Rastislav Batromij

  absolvent MBA Finančny manažment a účtovnictvo

   

 • Martin Pokorný

  Přihlásit se ke studiu na Cambridge Business School s.r.o. bylo výborné rozhodnutí. Toto studium bylo přínosné, inspirativní a získal jsem při něm množství zajímavých impulsů, které jsem ve svém podnikání následně uplatnil. Hodnotná byla konkrétně část, kdy jsem připravoval seminární práce. U nich jsem měl příležitost rozpracovat různé scénáře a strategie pro mou společnost a následně získat zpětnou vazbu. Celkově mi studium pomohlo v mém dalším profesním odborném rozvoji i v podnikání. Děkuji celému týmu Cambridge Business School s.r.o."

   

  Martin Pokorný

  absolvent MBA Management a leadership

   

 • Jiří Šťovíček

  "Ke studiu na Cambridge Business School mě vedly tři zásadní důvody. Zaprvé se chci učit od profesionálů z praxe. Odborníci s letitými zkušenostmi v oboru jsou tím, co primárně určuje hodnotu studia MBA. Na univezitě jsem se na první přednášce managementu dozvěděl, že manažer a) rozhoduje, b) deleguje, c) kontroluje… Konkrétní příběhy, skutečné problémy a jejich řešení zásadně odlišují studijní programy Cambridge Business School od sylabů vysokých škol. Druhým podnětem byl fakt, že profesní titul MBA zná celý svět, narozdíl od většiny českých akademických titulů. Pod označením inženýr si američan představí mechanika nebo stavaře. Titul MBA jednoznačně vypovídá o kvalifikaci člověka a jeho postoji k sebevzdělávání. Třetím důvodem je rozšíření okruhu známých a přátel o inteligentní lidi z různých oborů, kteří nelitují investice do vzdělání. I po této stránce naplnil program moje očekávání a naše sobotní studijní setkání mi budou upřímně chybět."

   

  Jiří Šťovíček

  absolvent MBA Management a leadership

   

 • Zuzana Frantová

  Se studiem na CBS jsem byla naprosto spokojená. Lektoři byli kvalifikovaní a vstřícní, organizace studia profesionální, komunikace se školou i pedagogy bezvadná a lidská, osobní (nepřišla jsem si jako anonymní číslo), SIS uživatelsky přívětivý. Doporučuji i těm, pro které je svět managementu zatím španělskou vesnicí, jako byl před začátkem studia pro mě. 

  Zuzana Frantová

  Absolvent BBA programu Základy managementu

   

 • Ing. Marián Hudec

  "Posledných viac ako 10 rokov vediem tímy zamestnancov v rôznych firmách. Dlho vo mne driemala potreba ponoriť sa hlbšie do podstaty Manažmentu a Leadershipu s cieľom vidieť všetky potrebné súvislosti z nadhľadu a nechať sa inšpirovať aj nad rámec toho, čo som zažíval v reálnom výkone. Cambridge Business School som si vybral na základe vlastného porovnania a na základe referencií. V rámci jednotlivých modulov som zažil kompetentných vyučujúcich, ktorí majú čo ponúknuť zo svojich dlhoročných praktických aj akademických skúseností a obohacujúce témy, ktoré sú vhodne a efektívne vyskladané, idú k podstate veľmi priamočiaro a pritom stále obsažne.“

  Ing. Marián Hudec

  absolvent DBA Executive management

   

 • Michal Tyrlík

  Jsem velice rád, že jsem si pro studium MBA vybral právě Cambridge Business School. Studium mi rozšířilo pohled na řízení firmy a poznatky získané při studiu jsou velice cenné. Vyzdvihl bych časovou flexibilitu studia, profesionální lektory i skvělý přístup studijního oddělení ke studentům. CBS doporučuji komukoliv, kdo hledá kvalitní studium MBA.

  Michal Tyrlík

  Absolvent MBA Management a leadership

   

 • Milan Klausner

  "Již déle jak deset let pracuji v obchodním týmu jednoho z předních výrobců porcelánu v ČR. Dnešní doba se neustále mění a zrychluje. To, co platilo před několika lety, dnes již není aktuální a je velice přínosné se neustále vzdělávat a tím se posouvat v profesním životě dále. Při rozvažování, jakou vzdělávací instituci si vybrat, rozhodlo jak doporučení, tak vhodně zvolený koncept MBA studia, kdy je možné skloubit časově náročné zaměstnání a následné studium. Všechny tyto uvedené skutečnosti měly vliv na mé rozhodnutí studovat právě na Cambridge Business School. Tato vzdělávací instituce mi dokázala otevřít v mnoha ohledech oči i myšlení. Celé studium bylo velmi zajímavé a musím poděkovat všem lektorům za velmi profesionální práci."

   

  Milan Klausner

  absolvent MBA Management obchodu

   

 • Ester Fišerová

  "Vzdělávání a rozvoj dospělých je nejen mým koníčkem, ale i profesí už více než patnáct let. Po absolvování magisterského studia psychologie na UK jsem potřebovala užitečně spojit teoretické znalosti se zkušenostmi z praxe a vytvořit si vlastní pojetí široké oblasti firemní práce s lidmi. Absolvování oboru personální management na Cambridge Business School zcela splnilo mé potřeby - vysokou erudicí a nároky lektorů, profesionální organizací studia a laskavým přístupem. Rovněž děkuji za unikátní synergický zážitek při obhajobě mé závěrečné práce."

   

  Ester Fišerová

  absolventka MBA Personální management

   

 • Radovan Krahulec

  "Vzdelávaním na Cambridge Business School  som si rozšíril pohľad na rôzne obchodné príležitosti pri napredovaní v profesionálnom pôsobení. Prostredníctvom seminárov som sa stretol s veľmi zaujímavými osobnosťami, ktorých pohľad na danú problematiku ma obohatil o nové spôsoby v prístupoch  k mojim pracovným záležitostiam a navyše sa mi  rozšíril uhol pohľadu pri riešení obchodných záležitostí s obchodnými partnermi. Čo ma na CBS príjemne prekvapilo? Pri štúdiu sa dá využiť výhoda spojenia mojich doterajších skúseností z praxe s aktuálnymi trendmi a novými poznatkami zo sveta biznisu, získané od erudovaných lektorov, ktorí úspešne podnikali vo svojom odbore. Tak isto vysoko hodnotím profesionálny prístup študijného oddelenia za pomoc pri poskytovaní praktických informácií súvisiacich so štúdiom."

  Radovan Krahulec

  absolvent MBA Sales management

   

 • Ing. David Srdínko

  "Ve svém zaměstnání na pozici managera nákupu zavádím celou řadu změn. Studium MBA mi pomohlo porozumět příčinám negativního postoje lidí ke změnám a naučilo mně, jak tyto bariéry odstraňovat a pomáhat tak kolegům s jejich snažší akceptací. Právě praktický styl výuky, zaměřený na sdílení praktických zkušeností lektorů a studentů považuji za velice přínosný. Užitečné bylo také studium doporučené literatury od autorů typu Kotter, Armstrong a jiné."

  Ing. David Srdínko

  absolvent MBA Management a leadership

   

 • Mgr. Alexandra Uherková

  Pro studium na Cambridge Business School jsem se rozhodla na základě pozitivních referencí. Zásadní pro mé rozhodnutí bylo, že obor Marketing a PR, který jsem studovala, nenabízí žádná jiná MBA škola na českém trhu. Dalším důvodem, proč jsem si vybrala právě Cambridge Business School, byla forma studia, která není primárně o teoretickém vzdělávání, ale která mi dovolí konzultovat praktické záležitosti z mého pracovního života. Studium MBA mi díky tomu v praxi pomohlo, protože mi doplnilo a propojilo teoretické a praktické znalosti.

  Největší přínos studia shledávám v seznámení se s kvalifikovanými lektory, kteří jsou praktici, a nabízejí možnost mimořádných konzultací, a to nejen pro potřeby studia, ale i pro diskuzi nad analýzami prováděnými v zaměstnání studentů. Lektoři a všichni zaměstnanci školy se chovali vstřícně a dokázali reagovat na potřeby každého studenta individuálně. Z důvodu pracovního vytížení hodnotím jako ideální i organizaci studia a sestavení studijního plánu. Studium bych doporučila všem, kteří již svou profesi znají a umí, a chtějí si rozšířit obzory a získat nový pohled na věc.

  Mgr. Alexandra Uherková

  Absolventka MBA Marketing a Public Relations

   

 • Andrea Nasswettrová

  Nejefektivnější a zároveň nejbezpečnější investice je do vlastní budoucnosti a do vlastního osobního rozvoje, proto jsem výběru studia věnovala hodně času. Na Cambridge Business School mě inspiroval logicky nastavený systém zprostředkovaných informací z podstatných oblastí managementu, které jsou pro řízení, rozhodování a vedení lidí klíčové. Umět využívat lidský potenciál v dnešní dynamicky se vyvíjející společnosti považuji za obrovské aktivum, které je uplatnitelné v každé oblasti lidské činnosti. Největší přínos studia vidím v kvalitě a formě předaných informací od fundovaných lektorů a v možnosti interakce s  názory druhých z jiných oborů. To mi otevřelo dveře k vlastnímu kariérnímu i osobnímu rozvoji. Nastavený systém nutnosti aplikovat získané vědomosti na konkrétní prostředí a procesy s možností získat kvalitní zpětnou vazbu byl tou nejlepší školou, kterou mohla Cambridge Business School poskytnout. Vysoce také oceňuji organizaci a vedení studia, které bylo vždy perfektní a na velmi přátelské úrovni. Studium na Cambridge Business School považuji za investici v podobě kvalitně stráveného času. 

  Andrea Nasswettrová

  Absolventka MBA Management a leadership

   

 • Tomáš Císař

  Na studiu na CBS jsem ocenil zejména rychlost a adekvátní rozložení studijních programů, díky čemuž jsem studium při zaměstnání zvládl bez větších problémů. Rovněž jsem ocenil, že všichni přednášející měli v daných oborech praktické zkušenosti. Při studiu jsem se dozvěděl spoustu zajímavých informací a některé z nich jsem uplatnil ve své práci ke své naprosté spokojenosti již v průběhu studia. Rovněž jsem velmi oceňoval vstřícný a profesionální přístup studijního oddělení, na které jsem se často obracel s dotazy ohledně studia, a vždy se mi dostalo zcela vyčerpávajících informací k danému tématu. Studium na CBS mohu osobně doporučit jak pro získání, tak i k prohloubení stávajících znalostí s tím, že se v budoucnosti určitě každému z nás vyplatí. 

  Tomáš Císař

  Absolvent Executive LLM

   

 • Jan Semlbauer

  Studium na Cambridge Bussines School mohu vřele doporučit. Od prvního kontaktu jsem se setkal pouze s příjemným a profesionálním přístupem. Veškeré semináře byly vedeny velmi zajímavě a současně ve vlídné atmosféře. Vědomosti, které se mi podařilo pod vedením špičkových lektorů získat, jsem začal využívat ve vedení své společnosti již od počátků svého studia. Díky možnosti komunikace s lektory jsem mohl výuku přímo aplikovat na danou problematiku ve své společnosti, tudíž se nejedná pouze o „bezduché a nic neříkající“ informace, které se musí člověk jen naučit. Celé studium mi pomohlo více porozumět problematice v různých oblastech vedení mé společnosti a výsledky jsou již po roce velmi znát. Děkuji celé CBS a přeji jí a všem jejím studentům jen to dobré do dalších let.

  Jan Semlbauer

  Absolvent BBA Základy managementu

   

 • Ľudovít Jando

  Pro studium na Cambridge Business School jsem se rozhodl z důvodu doplnění vzdělání v oblasti managementu a leadershipu. Studium mi umožnilo rozšíření znalostí nejen v hlavním profesním zaměření, ale přineslo i potřebný vhled do řady dalších oblastí, které s mým profesním zaměřením úzce souvisí.

  Na studiu nejvíc oceňuji orientaci výuky na propojení získaných znalostí s praktickými zkušenostmi. Zkušení lektoři vedli semináře na vysoké profesionální úrovni se zaměřením na rozvoj schopnosti přemýšlet v souvislostech a aplikovat získané znalosti v praxi. Oceňuji taktéž organizační stránku zajištění studia.

  Studium na Cambridge Business School byla skvělá životní zkušenost a doporučil bych tuto školu každému, kdo zvažuje rozšíření svého vzdělání a získání titulu MBA.

  Ľudovít Jando

  absolvent MBA Management a leadership

   

 • Miroslav Boldiš

  "Studium na Cambridge Business School mi umožnilo rozšířit si vysokoškolské technické vzdělání o manažerské vzdělání a tím i doplnit profesní kvalifikaci v oblasti řízení a vedení. Moje dosavadní směrování se již nějakou dobu potýkalo s potřebou prohlubování si nových znalostí. Lektorský tým sestaven z odborníků s letitými zkušenostmi z praxe byl pro mě přesvědčující při výběru, vyhodnotit studium na CBS za tu nejvhodnější volbu dalšího rozvoje. Forma studia a obsah témat postupových prací a jejich aktuálnost k trendům, vhodně navazovali na mou současnou praxi a umožnili mi vyplňovat potřeby dalšího dovzdělávání. Výhodou studia zároveň bylo, že ho šlo vhodně časově skloubit s vytíženým pracovním a soukromým režimem. Průběžné výsledky a zpětná vazba od lektorů na odevzdané práce mě ve správnosti rozhodnutí utvrdily a dopomohly uvědomit si také osobnostní aspekty, které bych mohl profesně o něco více uplatňovat a rozvíjet. Studium hodnotím za přínosné, obsahově naplňující a vhodným povzbuzením do dalších činností a působení jak v organizaci, tak i na projektech."

   

  Miroslav Boldiš

  absolvent MBA Management a leadership

   

 • Jiří Tatíček

  Při své funkci výrobního ředitele středně velké firmy se stále více setkávám s různými záležitostmi, které se týkají práce s lidskými zdroji resp. zaměstnanci, ať už z pohledu personální administrativy a zákonných požadavků nebo ekonomických výsledků a ostatních záležitostí týkajících se firemní progrese a perspektivy. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl rozšířit své znalosti v oblasti personálního managementu, přičemž pro své studium jsem zvolil CBS.

  Při zpětném ohlédnutí bych ohodnotil celé studium na CBS za velice přínosné a pozitivní. Velkou výhodou byla zejména vysoká úroveň odbornosti a znalosti lektorů. Tito lektoři do svých přednášek, týkajících se oborů jejich zaměření, vkládali nejen teoretické definice a informace, ale i velkou řadu praktických poznatků a zkušeností. Na základě všech těchto záležitostí jsem díky studiu na CBS dosáhl nejen uceleného obrazu a dalších podrobnějších, hlubších a specifičtějších znalostí v oblasti řízení lidských zdrojů resp. personálního managementu, ale také jakéhosi srovnání provádění určitých specifik tohoto oboru v jiných firmách či organizacích s firmou svého zaměstnavatele. Všechny tyto nové poznatky, které jsem si z celého studia odnesl, mi přinesly mnoho nových myšlenek a nápadů, které bych v budoucnu rád realizoval. V neposlední řadě bych také rád vyzdvihl kvalitní organizaci celého studia, dostupnost nutných podkladů a vstřícnost studijního oddělení.

  Jiří Tatíček

  absolvent MBA Personální management

   

 • Doc. Dr. Ing. Roman Štěrba

  "Pre štúdium som sa rozhodol v záujme doplnenie a prehĺbenie vedomostí a zručností v oblasti strategického manažmentu, leadershipu a soft skills. Oceňujem profesionálnu organizáciu štúdia. Vedľa renomé školy bola veľkou motiváciou k výberu štúdia i neprehliadnuteľná osobnosť v oblasti strategického riadenia prof. Zdeněk Souček, ktorý je všeobecne považovaný za guru v oblasti strategického riadenia. Podieľal sa na tvorbe stoviek úspešných stratégií podnikov tvoriacich chrbticu slovenskej ekonomiky. Prof. Souček počas štúdia predstavil teoretickú znalosť aj praktickú aplikáciu odbore. Štúdium strategického manažmentu na Cambridge Business School odporúčam. "

  Doc. Dr. Ing. Roman Štěrba

  absolvent MBA programu Strategický manažment

   

 • Jaroslav Mesršmíd

  "Rozhodnutí studovat MBA na Cambridge Business School hodnotím jako správné. Za prvé se mi podařilo nalézt optimální program – Mezinárodní vztahy a evropská studia, který navázal svým obsahem na moje předchozí studium i praxi a plně mne zaujal. Za druhé jsem nalezl školu, která splnila moje odborná očekávání. Setkal jsem se na seminářích s lektory – odborníky, kteří ovládali danou materii, měli zkušenosti z praxe, byli nároční, ale na druhé straně ke studentovi vstřícní a nejen umožnili, ale i podporovali diskuzi. Pro tento typ studia je nesmírně důležitá volba vhodné povinné a doporučené literatury. Proto je třeba též ocenit výběr publikací k samostudiu. Bylo to literatura aktuální, vysoce odborná, tuzemská i zahraniční, v češtině a angličtině ... Její prostudování mi usnadnilo výběr témat a zpracování seminárních prací a nakonec i závěrečné práce. Za třetí jsem se na této škole setkal s vynikajícím organizačním zajištěním studia, pružnou komunikaci a vůbec s porozuměním. Z těchto hlavních důvodů pokládám studium na Cambridge Business School za přínos. Získal jsem mnoho nových odborných impulsů a poznatků."

   

  Jaroslav Mesršmíd

  absolvent MBA Mezinárodní vztahy a evropská studia

   

 • Silvia Koniarová

  "Rozhodovanie, či absolvovať štúdium MBA bolo logickým vyvrcholením mojich praktických skúseností. Spočiatku som mala obavy, či Slovenčina nebude môj hendikep. Nebola. A preto všetkým slovenským spoluobčanom žijúcim v Českej republike, ale nielen im, doporučujem štúdium na Cambridge Business School s. r. o. Veľmi oceňujem profesionálny prístup zo strany lektorov, odborné a praktické skúsenosti, ktoré boli veľmi prínosné. Štúdium Finančného managementu a účtovníctva pokladám za veľmi náročné, ale aj veľmi prínosné do vedomostí každého managera. Výber jednotlivých modulov a tematických celkov seminárnych prací je zameraný na praktické uplatnenie získaných teoretických vedomostí. Oceňujem vysokú odbornú zdatnosť jednotlivých prednášajúcich a ich objektívne hodnotenie odovzdaných prací. Na záver musím zdôrazniť, že toto štúdium bolo veľkým prínosom do mojej budúcnosti. Doporučujem Cambridge Business School, s.r.o."

   

  Silvia Koniarová

  absolventka MBA Finanční management a účetnictví

   

 • Antonín Mroček, Pavel Mroček

  "Po absolvování uvedeného studia jsme konstatovali, že naše rozhodnutí přihlásit se ke studiu personálního managementu na Cambridge Business School s.r.o. bylo velmi správným rozhodnutím, které jsme měli učinit již dříve. Jako poradci vysoce oceňujeme odbornou a organizační úroveň studia, ale také jeho náročnost. Jednotlivé přednášky byly díky vysoké odbornosti a praktickým zkušenostem lektorů pro studium velmi přínosné a doporučujeme všem, kdo se ke studiu přihlásí jejich absolvování, i když účast na nich není povinná. I když se jako poradci již dlouhodobě zabýváme personální a pracovněprávní problematikou, získali jsme díky uvedenému studiu pro naši práci nové cenné znalosti a současně v konfrontaci s praxí zjišťujeme, že firmy a instituce mají v personální práci rezervy, které by bylo třeba využít ke zvýšení jejich výkonnosti. Již také proto bychom studium personálního managementu nejen personalistům, ale i některým liniovým manažerům právě na Cambridge Business School s.r.o. doporučili."

   

  Antonín Mroček, Pavel Mroček

  absolventi MBA Personální management

   

 • Petr Vaněrka

  "Studium MBA – Management a leadership mi umožnilo zásadním způsobem zkompilovat teoretické znalosti a praktické zkušenosti. To co je však zásadní, je aktuálnost získaných znalostí. V době, kdy vzdělání nemá životnost desítek let, je nevyhnutelné, aby každý manažer doplňoval své vzdělání průběžně a zajišťoval si tak přehled v reálném čase napříč všemi disciplínami. Studium MBA mi otevřelo další možnosti, jak dále rozvíjet firmu a také mi ukázalo, kolik toho ještě nevíme. V neposlední řadě bylo velmi příjemné, těšit se ze společnosti příjemných lidí a ochotných, skvělých a velmi erudovaných lektorů."

   

  Petr Vaněrka

  absolvent MBA Management a leadership

   

 • Jiří Vykydal

  "Studium MBA na Cambridge Business School (CBS) jsem si vybral zejména z důvodu potřeby ověřit, zrevidovat a rozšířit si manažerské zkušenosti, které jsem získal empiricky za léta praxe. Turbulence a masivní rozvoj (nejen) v oblasti ICT si vyžadují nové přístupy tam, kde zažité klasické manažerské modely jsou již nepružné a nestačí novému tempu globálních změn, tj. způsobují konkurenční nevýhodu. Zvolil jsem proto studium moderních metod managementu formou MBA na CBS. Rychlost studia (1 rok) je pro mne v tomto období změn velkou výhodou, byť vykoupenou značnou náročností studia. Doporučuji toto studium všem, kdo chtějí v dostatečně krátkém čase získat široké spektrum znalostí, které jim umožní efektivněji a progresivněji řídit moderní "byznys"."

   

  Jiří Vykydal

  absolvent MBA Management a leadership

   

 • Tomáš Bajza

  "Studium MBA na Cambridge Business School jsem od prvního okamžiku vzájemné komunikace vnímal velice pozitivně a motivačně. Jako student očekávám, že mi studium na škole pomůže rozvinout manažerské znalosti a povede mne v osobnostím rozvoji, který v budoucnu zhodnotím. Z tohoto pohledu se mi očekávání v plné míře naplnila a věřím, že v budoucnosti ještě naplní. Velice oceňuji poskytovanou podporu, jasnou a srozumitelnou komunikační linii a časovou flexibilitu. Zároveň oceňuji i kvalitní přípravu studentských setkání a organizační zajištění. Studium MBA na Cambridge Business School tak mohu všem jedině doporučit. "

   

  Tomáš Bajza

  absolvent MBA Management a leadership

   

 • Květa Křivánková

  Se studiem jsem byla velice spokojená. V průběhu studia MBA jsem potkala mnoho přátel nejen z oboru, ve kterém působím, ale i z jiných oblastí. Jelikož pracuji jako finanční ředitelka, nové znalosti a informace mi byly přínosem a ihned jsem je využila ve své praxi. Současně mě studium naučilo zefektivnit některé procesy a ušetřit tak mnoho času a ve výsledku i finančních prostředků. Vyhovovala mi rovněž kombinovaná forma studia, která výborně spojuje výuku (semináře) a samostudium. Velmi pozitivně hodnotím také prostředí, ve kterém samotná výuka probíhala. Studium MBA na Cambridge Business School mohu opravdu doporučit.

  Květa Křivánková

  absolventka MBA Finanční management a účetnictví

   

 • Roman Kolibecký

  "Už viac ako 25 rokov pracujem aktívne v oblasti železničnej prevádzky, ktorá prešla postupne výraznými zmenami, ktoré do železničného prostredia priniesli konkurenciu, či už v oblasti nákladnej prepravy, oblasti osobnej dopravy a prepravy. Dnešná doba sa stále zrýchľuje a prináša do nášho života stále nové a nové zmeny a práve preto som sa rozhodol, že je potrebné si doplniť vzdelanie v oblasti managementu obchodu a rozhodol som sa pre štúdium na Cambridge Business School v Prahe.

  Prostredníctvom seminárov som sa stretol s veľmi zaujímavými lektormi, ktorí majú ozaj bohaté skúsenosti k daným témam a osobne zmenili môj pohľad, ktorý si vyžaduje riešenie prevádzkovo-obchodných záležitostí s obchodnými partnermi aj pri riešení železničnej prevádzky.  Štúdium je realizované pod vedením skutočne špičkových lektorov, mnohé myšlienky som začal využívať aj vo svojom odbore.

  Vďaka možnosti interakcie lektor a študent počas prednášok, je možné hlbšie zájsť do danej problematiky. Štúdium na Cambridge Businnes School mi umožnilo získať manažérske vzdelanie a doplniť profesionálnu kvalifikáciu v oblasti managementu obchodu. Každému odporúčam toto štúdium, nakoľko vzdelanie je tá najlepšia voľba pre budúcnosť. 

  Je pravda, že štúdium si vyžaduje čas a nesmiernu trpezlivosť, ale je potrebné sa pozerať na získané bohaté skúsenosti odovzdané skúsenými lektormi. Ďakujem celej Cambridge Business School v Prahe a hlavne lektorom za ich profesionálnu organizáciu, vysoké nároky a pozitívny prístup. Štúdiom som získal veľa nových odborných prístupov a impulzov, ktoré je potrebné implementovať aj do oblasti železničnej prevádzky a hlavne do oblasti komunikácie a riadenia vzťahov so zákazníkmi s cieľom poskytnúť tie najlepšie prepravno-dopravné služby aj medzi jednotlivými dopravcami, ktoré zodpovedajú požiadavkám trhu."             

  Roman Kolibecký

  absolvent MBA Management obchodu

   

 • Mgr. Marek Marcinov

  Pre MBA štúdium marketingu a PR som sa rozhodol z dôvodu, že na mojej VŠ som túto študoval iba čiastkovo v rámci zopár predmetov a cítil som, že mi chýba širší rozhľad v problematike a oblasti. Navyše výhodou štúdia MBA je, že mnohokrát je vidno fakty z teórie rovno v praxi, keďže som v marketingu zamestnaný. Pre Cambridge Business school som sa rozhodol po tom, ako som si prečítal referencie a získal info od známych z Prahy. Všetko vrátane rodiny hovorilo "za". Za najväčší prínos štúdia považujem odlišný pohľad na marketing cez etablovaných lektorov z praxe. Informácie boli vždy aktuálne a lektori nás povzdbudzovali tiež k inému prístupu k marketingu, keďže ten sa neustále mení. Prax bol tiež faktor, ktorý sa tiahol celým štúdiom, teóriu sme rovno aplikovali na uchopiteľné príklady z reálneho života marketérov. Navyše lektori boli mnohokrát ochotní pomôcť aj nad rámec svojich povinností aj mimo prednášok. Veľmi pozitívne hodnotím rýchlu a modernú online komunikáciu či už so školou samotnou alebo s lektormi a ako zamestnaný človek som ocenil aj vhodný študijný plán, ktorý nenarúšal moje povinnosti. Štúdium na CBS určite odporúčam. 

  Mgr. Marek Marcinov

  absolvent MBA Marketing a Public relations

   

 • Mgr. Bc. Ondřej Sadílek

  Studovat na Cambridge Business School jsem se rozhodl z důvodu zvýšení si manažerských dovedností. V managementu se pohybuji již sedmým rokem, ale nikdy jsem žádným uceleným způsobem nestudoval management. Finálnímu výběru studia předcházelo podrobné mapování možností na českém trhu a právě studijní program Management a leadership na CBS nejlépe pokrýval moje potřeby.
  Studium bylo velmi přínosné v mnoha různých oborech. Jako velkou výhodu jsem vnímal vlastní zkušenost s managementem, kdy jsem měl možnost srovnávat studované poznatky s vlastní praxí. Hned jsem si tak uvědomoval své nedostatky i nedostatky na úrovni společnosti. V jednotlivých studijních modulech byla velká variabilita zaměření a hlavně velmi kladně hodnotím možnost navrhovat v seminárních pracích konkrétní řešení pro reálné problémy vlastní společnosti.
  Studium považuji za velmi hodnotné a zároveň také jako otevření nových možností dalšího rozvoje. Přestože jsem dříve vystudoval dvě vysoké školy, tak v současné fázi života vnímám toto studium jako to nejhodnotnější, co jsem absolvoval. Přístup lidí na CBS i lektorů byl naprosto výborný. Rád budu na studium vzpomínat a věřím, že dlouhodobě z něj těžit.

  Mgr. Bc. Ondřej Sadílek

  absolvent MBA Management a leadership

   

 • Jan Olexa

  Pre štúdium na CBS som sa rozhodol hlavne kvôli prehĺbeniu znalostí z odboru Real Estate. Zaujímavé bolo nachádzať rozdiely medzi českou a slovenskou legislatívou, katastrom nehnuteľnosti, či daňovými zákonmi v oboch krajinách. Oceňujem hlavne prístup a profesionalitu lektorov, ktorí svojimi dlhoročnými skúsenosťami prispeli k hlbším poznatkom nielen v oblasti nehnuteľností. Jeden z najväčších prínosov pre mňa osobne bolo štúdium predajných zručností obchodníka, ktoré denne využívam a uplatňujem do praxe. Štúdium odporúčam všetkým, ktorí majú záujem o sústavné vzdelávanie a zdokonaľovanie sa v obore. Taktiež oceňujem prístup zamestnancov školy a priestory, kde prednášky prebiehali.

  Jan Olexa

  absolvent MBA Real Estate

   

 • Marek Lackovič

  Cambridge Business School je tým správnym partnerom nielen na špičkové štúdium európskeho "cvengu" na úrovni 21. storočia, ale aj na nadviazanie výnimočných kontaktov s výnimočnými spolužiakmi či lektormi, ktorí prichádzajú z tých najlepších univerzít, start-upov či spoločností súčasnosti. Je mi cťou, že som absolventom práve tejto výnimočnej inštitúci.

  Marek Lackovič

  absolvent MBA Management a leadership online