Osobní reference | Cambschool.cz | Cambschool.sk

Osobné referencie

Osobné referencie

 • Doc. Dr. Ing. Roman Štěrba

  "Pre štúdium som sa rozhodol v záujme doplnenie a prehĺbenie vedomostí a zručností v oblasti strategického manažmentu, leadershipu a soft skills. Oceňujem profesionálnu organizáciu štúdia. Vedľa renomé školy bola veľkou motiváciou k výberu štúdia i neprehliadnuteľná osobnosť v oblasti strategického riadenia prof. Zdeněk Souček, ktorý je všeobecne považovaný za guru v oblasti strategického riadenia. Podieľal sa na tvorbe stoviek úspešných stratégií podnikov tvoriacich chrbticu slovenskej ekonomiky. Prof. Souček počas štúdia predstavil teoretickú znalosť aj praktickú aplikáciu odbore. Štúdium strategického manažmentu na Cambridge Business School odporúčam. "

  Doc. Dr. Ing. Roman Štěrba

  absolvent MBA programu Strategický manažment

   

 • Roman Kolibecký

  "Už viac ako 25 rokov pracujem aktívne v oblasti železničnej prevádzky, ktorá prešla postupne výraznými zmenami, ktoré do železničného prostredia priniesli konkurenciu, či už v oblasti nákladnej prepravy, oblasti osobnej dopravy a prepravy. Dnešná doba sa stále zrýchľuje a prináša do nášho života stále nové a nové zmeny a práve preto som sa rozhodol, že je potrebné si doplniť vzdelanie v oblasti managementu obchodu a rozhodol som sa pre štúdium na Cambridge Business School v Prahe.

  Prostredníctvom seminárov som sa stretol s veľmi zaujímavými lektormi, ktorí majú ozaj bohaté skúsenosti k daným témam a osobne zmenili môj pohľad, ktorý si vyžaduje riešenie prevádzkovo-obchodných záležitostí s obchodnými partnermi aj pri riešení železničnej prevádzky.  Štúdium je realizované pod vedením skutočne špičkových lektorov, mnohé myšlienky som začal využívať aj vo svojom odbore.

  Vďaka možnosti interakcie lektor a študent počas prednášok, je možné hlbšie zájsť do danej problematiky. Štúdium na Cambridge Businnes School mi umožnilo získať manažérske vzdelanie a doplniť profesionálnu kvalifikáciu v oblasti managementu obchodu. Každému odporúčam toto štúdium, nakoľko vzdelanie je tá najlepšia voľba pre budúcnosť. 

  Je pravda, že štúdium si vyžaduje čas a nesmiernu trpezlivosť, ale je potrebné sa pozerať na získané bohaté skúsenosti odovzdané skúsenými lektormi. Ďakujem celej Cambridge Business School v Prahe a hlavne lektorom za ich profesionálnu organizáciu, vysoké nároky a pozitívny prístup. Štúdiom som získal veľa nových odborných prístupov a impulzov, ktoré je potrebné implementovať aj do oblasti železničnej prevádzky a hlavne do oblasti komunikácie a riadenia vzťahov so zákazníkmi s cieľom poskytnúť tie najlepšie prepravno-dopravné služby aj medzi jednotlivými dopravcami, ktoré zodpovedajú požiadavkám trhu."             

  Roman Kolibecký

  absolvent MBA Management obchodu

   

 • Radovan Krahulec

  "Vzdelávaním na Cambridge Business School  som si rozšíril pohľad na rôzne obchodné príležitosti pri napredovaní v profesionálnom pôsobení. Prostredníctvom seminárov som sa stretol s veľmi zaujímavými osobnosťami, ktorých pohľad na danú problematiku ma obohatil o nové spôsoby v prístupoch  k mojim pracovným záležitostiam a navyše sa mi  rozšíril uhol pohľadu pri riešení obchodných záležitostí s obchodnými partnermi. Čo ma na CBS príjemne prekvapilo? Pri štúdiu sa dá využiť výhoda spojenia mojich doterajších skúseností z praxe s aktuálnymi trendmi a novými poznatkami zo sveta biznisu, získané od erudovaných lektorov, ktorí úspešne podnikali vo svojom odbore. Tak isto vysoko hodnotím profesionálny prístup študijného oddelenia za pomoc pri poskytovaní praktických informácií súvisiacich so štúdiom."

  Radovan Krahulec

  absolvent MBA Sales management

   

 • Milan Klausner

  "Již déle jak deset let pracuji v obchodním týmu jednoho z předních výrobců porcelánu v ČR. Dnešní doba se neustále mění a zrychluje. To, co platilo před několika lety, dnes již není aktuální a je velice přínosné se neustále vzdělávat a tím se posouvat v profesním životě dále. Při rozvažování, jakou vzdělávací instituci si vybrat, rozhodlo jak doporučení, tak vhodně zvolený koncept MBA studia, kdy je možné skloubit časově náročné zaměstnání a následné studium. Všechny tyto uvedené skutečnosti měly vliv na mé rozhodnutí studovat právě na Cambridge Business School. Tato vzdělávací instituce mi dokázala otevřít v mnoha ohledech oči i myšlení. Celé studium bylo velmi zajímavé a musím poděkovat všem lektorům za velmi profesionální práci."

   

  Milan Klausner

  absolvent MBA Management obchodu

   

 • Jiří Šťovíček

  "Ke studiu na Cambridge Business School mě vedly tři zásadní důvody. Zaprvé se chci učit od profesionálů z praxe. Odborníci s letitými zkušenostmi v oboru jsou tím, co primárně určuje hodnotu studia MBA. Na univezitě jsem se na první přednášce managementu dozvěděl, že manažer a) rozhoduje, b) deleguje, c) kontroluje… Konkrétní příběhy, skutečné problémy a jejich řešení zásadně odlišují studijní programy Cambridge Business School od sylabů vysokých škol. Druhým podnětem byl fakt, že profesní titul MBA zná celý svět, narozdíl od většiny českých akademických titulů. Pod označením inženýr si američan představí mechanika nebo stavaře. Titul MBA jednoznačně vypovídá o kvalifikaci člověka a jeho postoji k sebevzdělávání. Třetím důvodem je rozšíření okruhu známých a přátel o inteligentní lidi z různých oborů, kteří nelitují investice do vzdělání. I po této stránce naplnil program moje očekávání a naše sobotní studijní setkání mi budou upřímně chybět."

   

  Jiří Šťovíček

  absolvent MBA Management a leadership

   

 • Ester Fišerová

  "Vzdělávání a rozvoj dospělých je nejen mým koníčkem, ale i profesí už více než patnáct let. Po absolvování magisterského studia psychologie na UK jsem potřebovala užitečně spojit teoretické znalosti se zkušenostmi z praxe a vytvořit si vlastní pojetí široké oblasti firemní práce s lidmi. Absolvování oboru personální management na Cambridge Business School zcela splnilo mé potřeby - vysokou erudicí a nároky lektorů, profesionální organizací studia a laskavým přístupem. Rovněž děkuji za unikátní synergický zážitek při obhajobě mé závěrečné práce."

   

  Ester Fišerová

  absolventka MBA Personální management

   

 • Miroslav Boldiš

  "Studium na Cambridge Business School mi umožnilo rozšířit si vysokoškolské technické vzdělání o manažerské vzdělání a tím i doplnit profesní kvalifikaci v oblasti řízení a vedení. Moje dosavadní směrování se již nějakou dobu potýkalo s potřebou prohlubování si nových znalostí. Lektorský tým sestaven z odborníků s letitými zkušenostmi z praxe byl pro mě přesvědčující při výběru, vyhodnotit studium na CBS za tu nejvhodnější volbu dalšího rozvoje. Forma studia a obsah témat postupových prací a jejich aktuálnost k trendům, vhodně navazovali na mou současnou praxi a umožnili mi vyplňovat potřeby dalšího dovzdělávání. Výhodou studia zároveň bylo, že ho šlo vhodně časově skloubit s vytíženým pracovním a soukromým režimem. Průběžné výsledky a zpětná vazba od lektorů na odevzdané práce mě ve správnosti rozhodnutí utvrdily a dopomohly uvědomit si také osobnostní aspekty, které bych mohl profesně o něco více uplatňovat a rozvíjet. Studium hodnotím za přínosné, obsahově naplňující a vhodným povzbuzením do dalších činností a působení jak v organizaci, tak i na projektech."

   

  Miroslav Boldiš

  absolvent MBA Management a leadership

   

 • Jaroslav Mesršmíd

  "Rozhodnutí studovat MBA na Cambridge Business School hodnotím jako správné. Za prvé se mi podařilo nalézt optimální program – Mezinárodní vztahy a evropská studia, který navázal svým obsahem na moje předchozí studium i praxi a plně mne zaujal. Za druhé jsem nalezl školu, která splnila moje odborná očekávání. Setkal jsem se na seminářích s lektory – odborníky, kteří ovládali danou materii, měli zkušenosti z praxe, byli nároční, ale na druhé straně ke studentovi vstřícní a nejen umožnili, ale i podporovali diskuzi. Pro tento typ studia je nesmírně důležitá volba vhodné povinné a doporučené literatury. Proto je třeba též ocenit výběr publikací k samostudiu. Bylo to literatura aktuální, vysoce odborná, tuzemská i zahraniční, v češtině a angličtině ... Její prostudování mi usnadnilo výběr témat a zpracování seminárních prací a nakonec i závěrečné práce. Za třetí jsem se na této škole setkal s vynikajícím organizačním zajištěním studia, pružnou komunikaci a vůbec s porozuměním. Z těchto hlavních důvodů pokládám studium na Cambridge Business School za přínos. Získal jsem mnoho nových odborných impulsů a poznatků."

   

  Jaroslav Mesršmíd

  absolvent MBA Mezinárodní vztahy a evropská studia

   

 • Martin Pokorný

  Přihlásit se ke studiu na Cambridge Business School s.r.o. bylo výborné rozhodnutí. Toto studium bylo přínosné, inspirativní a získal jsem při něm množství zajímavých impulsů, které jsem ve svém podnikání následně uplatnil. Hodnotná byla konkrétně část, kdy jsem připravoval seminární práce. U nich jsem měl příležitost rozpracovat různé scénáře a strategie pro mou společnost a následně získat zpětnou vazbu. Celkově mi studium pomohlo v mém dalším profesním odborném rozvoji i v podnikání. Děkuji celému týmu Cambridge Business School s.r.o."

   

  Martin Pokorný

  absolvent MBA Management a leadership

   

 • Silvia Koniarová

  "Rozhodovanie, či absolvovať štúdium MBA bolo logickým vyvrcholením mojich praktických skúseností. Spočiatku som mala obavy, či Slovenčina nebude môj hendikep. Nebola. A preto všetkým slovenským spoluobčanom žijúcim v Českej republike, ale nielen im, doporučujem štúdium na Cambridge Business School s. r. o. Veľmi oceňujem profesionálny prístup zo strany lektorov, odborné a praktické skúsenosti, ktoré boli veľmi prínosné. Štúdium Finančného managementu a účtovníctva pokladám za veľmi náročné, ale aj veľmi prínosné do vedomostí každého managera. Výber jednotlivých modulov a tematických celkov seminárnych prací je zameraný na praktické uplatnenie získaných teoretických vedomostí. Oceňujem vysokú odbornú zdatnosť jednotlivých prednášajúcich a ich objektívne hodnotenie odovzdaných prací. Na záver musím zdôrazniť, že toto štúdium bolo veľkým prínosom do mojej budúcnosti. Doporučujem Cambridge Business School, s.r.o."

   

  Silvia Koniarová

  absolventka MBA Finanční management a účetnictví

   

 • Antonín Mroček, Pavel Mroček

  "Po absolvování uvedeného studia jsme konstatovali, že naše rozhodnutí přihlásit se ke studiu personálního managementu na Cambridge Business School s.r.o. bylo velmi správným rozhodnutím, které jsme měli učinit již dříve. Jako poradci vysoce oceňujeme odbornou a organizační úroveň studia, ale také jeho náročnost. Jednotlivé přednášky byly díky vysoké odbornosti a praktickým zkušenostem lektorů pro studium velmi přínosné a doporučujeme všem, kdo se ke studiu přihlásí jejich absolvování, i když účast na nich není povinná. I když se jako poradci již dlouhodobě zabýváme personální a pracovněprávní problematikou, získali jsme díky uvedenému studiu pro naši práci nové cenné znalosti a současně v konfrontaci s praxí zjišťujeme, že firmy a instituce mají v personální práci rezervy, které by bylo třeba využít ke zvýšení jejich výkonnosti. Již také proto bychom studium personálního managementu nejen personalistům, ale i některým liniovým manažerům právě na Cambridge Business School s.r.o. doporučili."

   

  Antonín Mroček, Pavel Mroček

  absolventi MBA Personální management

   

 • Petr Vaněrka

  "Studium MBA – Management a leadership mi umožnilo zásadním způsobem zkompilovat teoretické znalosti a praktické zkušenosti. To co je však zásadní, je aktuálnost získaných znalostí. V době, kdy vzdělání nemá životnost desítek let, je nevyhnutelné, aby každý manažer doplňoval své vzdělání průběžně a zajišťoval si tak přehled v reálném čase napříč všemi disciplínami. Studium MBA mi otevřelo další možnosti, jak dále rozvíjet firmu a také mi ukázalo, kolik toho ještě nevíme. V neposlední řadě bylo velmi příjemné, těšit se ze společnosti příjemných lidí a ochotných, skvělých a velmi erudovaných lektorů."

   

  Petr Vaněrka

  absolvent MBA Management a leadership

   

 • Blanka Voláková Puškáčová

  "Studium MBA v oboru Personální management na Cambridge Business School doporučuji všem personalistům (a nejen jim), kteří jsou časově zaneprázdnění a přesto mají chuť získávat nové informace o oblasti HR. Je vhodné pro každého, kdo se chce setkávat s výbornými lektory, kteří jsou skutečnými odborníky a disponují mnohaletou praxí v oboru. Prostřednictvím kolegů - studentů pak Cambridge Business School umožňuje poznat i to, jak reálně vypadá praxe v jiných firmách, což je pro celkový profesní rozhled velice důležité a obohacující. Velmi oceňuji také možnost navázat nové kontakty a samozřejmě dále rozvíjet svůj potenciál. To vše s podporou příjemného pracovního kolektivu s velmi dobře zvládnutými organizačními záležitostmi. Studium na této škole tak pro mě bylo po všech stránkách přínosné."

   

  Blanka Voláková Puškáčová

  absolventka MBA Personální management

   

 • Patrik Bartheldy

  "Studiem na Cambridge Business School jsem rozšířil své technické vzdělání a manažerskou praxi o praktické a teoretické vzdělání v oblasti personálního managementu. Díky způsobu výuky spíše workshopovou formou, přidaná hodnota nepřichází pouze ze strany přednášejícího, ale i z řad kolegů – studentů. Cambridge Business School jsem si vybral především kvůli lektorům s letitou praxí v oboru, kteří pracují s přicházejícími trendy a novinkami. Obor personální management bych doporučil nejen vrcholovým manažerům, ale i majitelům menších společností, aby dokázali správně pracovat s lidskými zdroji - nejdůležitějšími aktivy každé společnosti."

   

  Patrik Bartheldy

  absolvent MBA Personální management

   

 • Jiří Vykydal

  "Studium MBA na Cambridge Business School (CBS) jsem si vybral zejména z důvodu potřeby ověřit, zrevidovat a rozšířit si manažerské zkušenosti, které jsem získal empiricky za léta praxe. Turbulence a masivní rozvoj (nejen) v oblasti ICT si vyžadují nové přístupy tam, kde zažité klasické manažerské modely jsou již nepružné a nestačí novému tempu globálních změn, tj. způsobují konkurenční nevýhodu. Zvolil jsem proto studium moderních metod managementu formou MBA na CBS. Rychlost studia (1 rok) je pro mne v tomto období změn velkou výhodou, byť vykoupenou značnou náročností studia. Doporučuji toto studium všem, kdo chtějí v dostatečně krátkém čase získat široké spektrum znalostí, které jim umožní efektivněji a progresivněji řídit moderní "byznys"."

   

  Jiří Vykydal

  absolvent MBA Management a leadership

   

 • Tomáš Bajza

  "Studium MBA na Cambridge Business School jsem od prvního okamžiku vzájemné komunikace vnímal velice pozitivně a motivačně. Jako student očekávám, že mi studium na škole pomůže rozvinout manažerské znalosti a povede mne v osobnostím rozvoji, který v budoucnu zhodnotím. Z tohoto pohledu se mi očekávání v plné míře naplnila a věřím, že v budoucnosti ještě naplní. Velice oceňuji poskytovanou podporu, jasnou a srozumitelnou komunikační linii a časovou flexibilitu. Zároveň oceňuji i kvalitní přípravu studentských setkání a organizační zajištění. Studium MBA na Cambridge Business School tak mohu všem jedině doporučit. "

   

  Tomáš Bajza

  absolvent MBA Management a leadership