Podmínky přijetí ke studiu BBA | Cambschool.cz | Cambschool.sk

Podmienky prijatia do programu BBA

Podmienky prijatia do programu BBA

Uchádzač o štúdium profesného programu BBA musí spĺňať následujúce podmienky:

  • podáť riadne vyplnenú prihlášku k štúdiu; podanie prihlášky je ZDARMA

  • ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou

  • k štúdiu BBA prijímame bez prijímacích skúšok

 

K riadne vyplnenej prihláške je potrebné pripojiť následujúce prílohy:

  • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (nemusí být úradne overená)

 

Prihlášku môžete podať jednoducho a rýchlo vyplnením on-line formulára alebo si môžete vytlačiť prihlášku v PDF formáte a ručne vyplnenú nám ju poslať poštou na našu adresu:

Cambridge Business School, s.r.o.
V Jámě 1/699
110 00 Praha 1 - Nové Město
IČ: 247 80 669
DIČ: CZ24780669
Bankový účet CZ: 107-1549050237/0100
Bankový účet EUR: 107-6432420217/0100

ONLINE PRIHLÁŠKA PDF PRIHLÁŠKA