Podmienky prijatia do online programu MBA | Cambschool.sk

Podmienky prijatia do online programu MBA

Podmienky prijatia do online programu MBA

Uchádzač o štúdium online programu MBA musí splniť následujúce podmienky:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie minimálne na bakalárskom stupni alebo ukončené profesné vzdelávanie v programe BBA alebo preukázateľne doloženú dostatočnú prax v riadiacej či manažérskej pozícii (vyplnením čestného prehlásenia o praxi)

  • podanie riadne vyplnenej prihlášky k štúdiu; podanie prihlášky je ZDARMA

  • k štúdiu MBA prijímame BEZ PRIJÍMACÍCH SKŮŠOK.

Prihláste sa na štúdium MBA

✔ Podanie prihlášky zadarmo
✔ Nezaberie viac ako 2 min

ONLINE PRIHLÁŠKA