Poplatky za online štúdium MBA | Cambschool.sk

Poplatky za online štúdium MBA

Poplatky za online štúdium MBA

Investujte do kvalitného manažérskeho vzdelania a využite našej mimoriadne zľavy zo štúdia MBA až 1.765 EUR!

Ak si podáte prihlášku na ktorýkoľvek z našich profesne vzdelávacích programov práve teraz, zaplatíte za prestížne štúdium iba akčných 3.098 EUR bez DPH pri úhrade v jednej splátke, alebo 3.294 EUR bez DPH pri úhrade vo viacerých splátkach. Začatie nového cyklu štúdia v novembri 2019.

Podanie prihlášky je zadarmo a nezaberie viac ako 2 min.

ONLINE PRIHLÁŠKA

Cena štúdia MBA v EUR (1 splátka)

Štúdium  Cena štúdia po zľave Pôvodná cena štúdia
MBA 3.098 EUR bez DPH
3.749 EUR s DPH
4.863 EUR bez DPH
 5.844 EUR s DPH
MBA Online 3.098 EUR bez DPH
3.749 EUR s DPH
4.863 EUR bez DPH
 5.844 EUR s DPH

 

Cena štúdia MBA v EUR (2 a viac splátok)

Štúdium  Cena štúdia po zľave Pôvodná cena štúdia
MBA 3.294 EUR bez DPH
3.986 EUR s DPH
4.863 EUR bez DPH
 5.844 EUR s DPH
MBA Online 3.294 EUR bez DPH
3.986 EUR s DPH
4.863 EUR bez DPH
 5.844 EUR s DPH

Akčná cena platí iba do 20. 10. 2019.

Cena zahŕňa:

 • spracovanie prihlášky,

 • interaktívne prednášky formou workshopu so špičkovými lektormi za každý modul štúdia vrátane občerstvenia a obeda,

 • po dobu štúdia prístup do modernej on-line vzdelávacej platformy,

 • kompletné študijné materiály potrebné k štúdiu,

 • po celú dobu štúdia viac ako 4200 online odborných kníh,

 • možnosť zmeny programu do 4 mesiacov po začatí štúdia,

 • konzultácie s lektormi, podpora lektorov,

 • diplom v anglickom jazyku s dvojjazyčným dodatkom,

 • slávnostné ukončenie štúdia – promócie,

 • možnosť predĺženia štúdia až o 3 roky,

 • vedúci a oponent z radov CBS + spracovanie posudkov k záverečnej práci od vedúceho a oponenta,

 • 3 pokusy na splnenie každého modulu,

 • možnosť opakovania neúspešnej obhajoby,

 • zapožičanie kníh zo školskej knižnice,

 • plná administratívna podpora študijného oddelenia,

 • alumni klub,

 • prednášky a semináre nad rámec štúdia na aktuálne témy,

 • náhrada zameškanej výučby,

 • osobný prístup, individuálne riešenie študijných záležitostí,

 • možnosť získať medzinárodný IES certifikát.

Absolvovaním štúdia je možné získať tiež medzinárodný certifikát IES.
Podanie prihlášky je ZADARMO, neplatíte žiaden manipulačný poplatok!
Pre študentov zo zahraničia (najmä zo Slovenska) ponúkame možnosť úhrady štúdia v EUR.

Čo nasleduje po podaní prihlášky?

 • Pokiaľ je prihláška riadne vyplnená a sú k nej priložené kópie diplomu alebo maturitného vysvedčenia a dokladu o praxi, do nasledujúceho pracovného týždňa je uchádzačom zaslané rozhodnutie o prijatí k štúdiu a zmluva.
 • Do týždňa vystavíme faktúru upravenú podľa počtu splátok zvolených uchádzačom.
 • Po doručení podpísanej zmluvy a preplatení faktúry sú uchádzačom v deň zahájenia zaslané prístupové údaje do študentskej sekcie.
 • ​Spoločne s nimi je doručená i pozvánka na prvý seminár, ktorý je spravidla mesiac odo dňa otvorenia nového cyklu

Možnosť úhrady v splátkach

Študenti si štandardne môžu celkovú cenu za štúdium rozložit do dvoch splátok. Po individuálnej dohode a na žiadosť študenta je možné rozložiť platbu za štúdium aj do viacerých splátok. Splatnosť prvej splátky je do štrnástich dní od podpisu zmluvy o štúdiu, ďalšie nasledujú podľa dohodnutého splátkového kalendára.

Daňovo zvýhodnený zamestnanecký benefit

Štúdium MBA je daňovo uznateľná položka, ktorú môže zamestnávateľ uplatniť v základe dane z príjmu ako výdaje na odborný rozvoj zamestnancov. Súčasne sa pre zamestnanca jedná o príjem, ktorý je podľa zákona o daniach z príjmu oslobodený v prípade, že štúdium súvisí s podnikaním zamestnávateľa.

Fakturačné údaje

Cambridge Business School, s.r.o.
V Jámě 1/699
110 00 Praha 1 - Nové Město
IČ: 247 80 669
DIČ: CZ24780669
Bankový účet CZ: 107-1549050237/0100
Bankový účet EUR: 107-6432420217/0100