Poplatky za online štúdium MBA | Cambschool.sk

Poplatky za online studium MBA

Poplatky za online studium MBA

ONLINE ŠTÚDIUM MBA na jeden rok.

Moderná forma štúdia. Flexibilné. Študujte kvalitné MBA na Cambridge Business School teraz za 3255 € bez DPH. Akcia platí len do 21. 4. 2019.

Podanie prihlášky je zadarmo a nezaberie viac ako 2 min.

ONLINE PRIHLÁŠKA

Cena online štúdia MBA v EUR (1 splátka)

Studium   Cena po zľave Pôvodná cena štúdia
MBA 3.255 EUR bez DPH
3.939 EUR s DPH
4.863 EUR bez DPH
5.844 EUR s DPH
MBA Online 3.255 EUR bez DPH
3.939 EUR s DPH
4.863 EUR bez DPH
5.844 EUR s DPH

 

Cena online štúdia MBA (2 a více splátek)

Štúdium   Cena po zľave Pôvodná cena štúdia
MBA 3.412 EUR bez DPH
4.129 EUR s DPH
4.863 EUR bez DPH
5.844 EUR s DPH
MBA Online 3.412 EUR bez DPH
4.129 EUR s DPH
4.863 EUR bez DPH
5.844 EUR s DPH

Akcia platí len do 21. 4. 2019.

Cena zahŕňa:

 • spracovanie záväznej prihlášky,
 • účasť na úvodnom seminári,
 • občerstvenie na úvodnom seminári,
 • online výučbu vo virtuálnej učebni,
 • všetky študijné materiály dostupné v online študentskej sekcii,
 • spätnú  väzbu od lektorov na plnené úlohy,
 • komunikáciu s lektormi,
 • vyhotovenie diplomu,
 • slavnostné ukončenie štúdia,
 • účasť na školení, seminároch,
 • ​účasť na spoločenských akciách poriadaných Cambridge Business School.

Absolvovaním štúdia možno získať tiež medzinárodný certifikát IES.
Podanie prihlášky je ZDARMA, neplatíte žiadne manipulačné poplatky!
Pre študentov zo zahraničia (hlavne zo Slovenska) ponúkame možnosť úhrady štúdia v EUR.

Čo nasleduje po podání prihlášky?

 • Pokiaľ je prihláška riadne vyplnená a sú k nej priložené kópie diplomu alebo maturitného vysvedčenia a dokladu o praxi, do nasledujúceho pracovného týždňa je uchádzačom zaslané rozhodnutie o prijatí k štúdiu a zmluva.
 • Do týždňa vystavíme faktúru upravenú podľa počtu splátok zvolených uchádzačom.
 • Po doručení podpísanej zmluvy a preplatení faktúry sú uchádzačom v deň zahájenia zasláné prístupové údaje do študentskej sekcie.
 • ​Spoločne s nimi je doručená i pozvánka na prvý seminár, ktorý je spravidla mesiac odo dňaotvorenia nového cyklu

Možnosť úhrady v splátkach

Študenti si štandardne môžu celkovú cenu za štúdium rozložit do dvoch splátok. Po individuálnej dohode a na žiadosť študenta je možné rozložiť platbu za štúdium aj do viacerých splátok. Splatnosť prvnej splátky je do štrnástich dní od podpisu zmluvy o štúdiu, ďalšie následujú podľa dohodnutého splátkového kalendára.

Daňovo zvýhodnený zamestnanecký benefit

Štúdium MBA je daňovo uznateľná položka, ktorú môže zamestnávateľ uplatniť v základe dane z príjmu ako výdaje na odborný rozvoj zamestnancov. Súčasne sa pre zamestnanca jedná o príjem, ktorý je podľa zákona o daniach z príjmu oslobodený v prípade, že štúdium súvisí s podnikaním zamestnávateľa.

Fakturačné údaje

Cambridge Business School, s.r.o.
V Jámě 1/699
110 00 Praha 1 - Nové Město
IČ: 247 80 669
DIČ: CZ24780669
Bankovní účet CZ: 107-1549050237/0100
Bankovní účet EUR: 107-6432420217/0100