Poplatky za studium BBA | Cambschool.cz | Cambschool.sk

Poplatky za štúdium BBA

Poplatky za štúdium BBA

Pri podaní prihlášky do 31. 10. 2020 získate zľavu na štúdium BBA vo výške 755 EUR. Kvalitné štúdium MBA tak môžete študovať za mimoriadnu cenu 1.773 EUR bez DPH (pôvodná cena štúdia 2.528 EUR bez DPH).

Podanie prihlášky je zadarmo a nezaberie viac ako 2 min.

Cena štúdia BBA v EUR

Štúdium  Cena po zľave Pôvodná cena štúdia
BBA 1.773 EUR bez DPH
2.145 EUR s DPH
2.528 EUR bez DPH
3.058 EUR s DPH

​Cena zahŕňa:

  • spracovanie záväznej prihlášky,

  • účasť na seminároch,

  • občerstvenie na seminároch,

  • všetky študijné materiály dostupné v on-line študentskej sekcii,

  • spätnú väzbu od lektorov na urobené úlohy,

  • komunikáciu s lektormi,

  • vyhotovenie diplomu,

  • slávnostné ukončenie štúdia,

  • účasť na školeniach, seminároch,

  • účasť na spoločenských akciách usporadúvaných Cambridge Business School

Absolvovaním štúdia je možné získať tiež medzinárodný certifikát IES.

Podanie prihlášky je ZADARMO, neplatíte žiaden manipulačný poplatok!

Pre študentov zo zahraničia (najmä zo Slovenska) ponúkame možnosť úhrady štúdia v EUR.

Možnosť úhrady v splátkach

Študenti si môžu celkovú cenu za štúdium rozložiť do dvoch splátok. Splatnosť prvej splátky je do štrnástich dní od podpisu zmluvy o štúdium, splatnosť druhej splátky je potom na začiatku druhého semestra.

Po individuálnej dohode a na žiadosť študenta je možné rozložiť platbu aj do viacero splátok.

Daňovo zvýhodnená zamestnanecká výhoda

Štúdium MBA je daňovo uznateľná položka, ktorú môže zamestnávateľ uplatniť na základe dane z príjmu ako výdaje na odborný rozvoj zamestnancov. Súčasne pre zamestnancov ide o príjem, ktorý je podľa zákona o daniach z príjmov oslobodený v prípade, že štúdium súvisí s podnikaním zamestnávateľa.