Poplatky za studium LLM | Cambschool.cz | Cambschool.sk

Poplatky za štúdium LLM

Poplatky za štúdium LLM

Pri podaní prihlášky do 31. 10. 2020 získate zľavu na štúdium LLM vo výške 1.509 EUR. Kvalitné štúdium LLM tak môžete študovať za mimoriadnu cenu 3.547 EUR bez DPH (pôvodná cena štúdia 5.056 EUR bez DPH).

Podanie prihlášky je zadarmo a nezaberie viac ako 2 min.

Cena štúdia LLM v EUR

Štúdium  Cena po zľave Pôvodná cena štúdia
Executive LLM 3.547 EUR bez DPH
4.291 EUR s DPH
5.056 EUR bez DPH
6.117 EUR s DPH

Akcia trvá iba do 31. 10. 2020

Cena zahŕňa:

  • spracovanie záväznej prihlášky,

  • účasť na seminároch,

  • občerstvenie na seminároch,

  • všetky študijné materiály dostupné v on-line študentskej sekcii,

  • spätnú väzbu od lektorov na urobené úlohy,

  • komunikáciu s lektormi,

  • vyhotovenie diplomu,

  • slávnostné ukončenie štúdia,

  • účasť na školeniach, seminároch,

  • účasť na spoločenských akciách usporadúvaných Cambridge Business School.

Absolvovaním štúdia je možné získať tiež medzinárodný certifikát IES.

Podanie prihlášky je ZADARMO, neplatíte žiaden manipulačný poplatok!

Pre študentov zo zahraničia (najmä zo Slovenska) ponúkame možnosť úhrady štúdia v EUR.

Možnosť úhrady v splátkách

Študenti si môžu celkovú cenu za štúdium rozložiť do dvoch splátok. Splatnosť prvej splátky je do štrnástich dní od podpisu zmluvy o štúdium, splatnosť druhej splátky je potom na začiatku druhého semestra.

Po individuálnej dohode a na žiadosť študenta je možné rozložiť platbu aj do viacero splátok.

Daňovo zvýhodnená zamestnanecká výhoda

Štúdium MBA je daňovo uznateľná položka, ktorú môže zamestnávateľ uplatniť na základe dane z príjmu ako výdaje na odborný rozvoj zamestnancov. Súčasne pre zamestnancov ide o príjem, ktorý je podľa zákona o daniach z príjmov oslobodený v prípade, že štúdium súvisí s podnikaním zamestnávateľa.