Poplatky za štúdium LLM

Poplatky za štúdium LLM

Štúdium  Pôvodná cena

Cena po
zľave 1 039 EUR*

Executive LLM 4 769 EUR bez DPH
5 770 EUR s DPH
3 730 EUR bez DPH
4.513 EUR s DPH

*Aktuálna akcia platí do 21. januára 2018.

Cena zahŕňa:

 • spracovanie záväznej prihlášky,

 • účasť na seminároch,

 • občerstvenie na seminároch,

 • všetky študijné materiály dostupné v on-line študentskej sekcii,

 • spätnú väzbu od lektorov na urobené úlohy,

 • komunikáciu s lektormi,

 • vyhotovenie diplomu,

 • slávnostné ukončenie štúdia,

 • účasť na školeniach, seminároch,

 • účasť na spoločenských akciách usporadúvaných Cambridge Business School.

Absolvovaním štúdia je možné získať tiež medzinárodný certifikát IES.

Podanie prihlášky je ZADARMO, neplatíte žiaden manipulačný poplatok!

Pre študentov zo zahraničia (najmä zo Slovenska) ponúkame možnosť úhrady štúdia v EUR.

 

Čo nasleduje po podaní prihlášky?

 • Pokiaľ je prihláška riadne vyplnená a sú k nej priložené kópie diplomu alebo maturitného vysvedčenia a dokladu o praxi, do nasledujúceho pracovného týždňa je uchádzačom zaslané rozhodnutie o prijatí na štúdium a zmluva.

 • Do týždňa vystavíme faktúru upravenú podľa počtu splátok zvolených uchádzačom.

 • Po doručení podpísanej zmluvy a preplatení faktúry sú uchádzačom v deň zahájenia poslané prístupové údaje do študentskej sekcie.

 • Spoločne s nimi je doručená aj pozvánka na prvý seminár, ktorý je spravidla mesiac odo dňa otvorenia nového cyklu.

 

Možnosť úhrady v splátkách

Študenti si môžu celkovú cenu za štúdium rozložiť do dvoch splátok.  Splatnosť prvej splátky je do štrnástich dní od podpisu zmluvy o štúdium, splatnosť druhej splátky je potom na začiatku druhého semestra.

Po individuálnej dohode a na žiadosť študenta je možné rozložiť platbu aj do viacero splátok.

 

Daňovo zvýhodnená zamestnanecká výhoda

Štúdium MBA je daňovo uznateľná položka, ktorú môže zamestnávateľ uplatniť na základe dane z príjmu ako výdaje na odborný rozvoj zamestnancov. Súčasne pre zamestnancov ide o príjem, ktorý je podľa zákona o daniach z príjmov oslobodený v prípade, že štúdium súvisí s podnikaním zamestnávateľa.

 

Fakturačné údaje:

Cambridge Business School, s.r.o.
V Jámě 1/699
110 00 Praha 1 - Nové Město
IČ: 247 80 669
DIČ: CZ24780669
Bankový účet CZ: 107-1549050237/0100
Bankový účet EUR: 107-6432420217/0100

ONLINE PRIHLÁŠKA PDF PRIHLÁŠKA