Študijné programy | Cambschool.sk

Programy MBA

Programy MBA

Ponuka MBA programov v Cambridge Business School

Využite možnosti získať nové vedomosti a schopnosti, ktoré uplatníte na trhu práce. Počas jedného roka sa Vám vďaka kvalitnému, na prax zameranému štúdiu, otvoria nové obzory v akomkoľvek odbore, ktorý sa na Cambridge Business School rozhodnete študovať.

ONLINE PRIHLÁŠKA

Vybrať si môžete z nasledujúcich vzdelávacích programov:

Master of Business Administration ( MBA ) je profesijne vzdelávací program, ktorý ponúka účastníkom rozšírenie ich manažérskych znalostí a schopností nad rámec vysokoškolského vzdelania. Tento program je určený nielen pre manažérov, členov managementu, podnikateľov, predstaviteľov neziskových organizácii či verejnej správy, ale taktiež pre všetkých ostatných, ktorí chcú získať náskok pred ostatnými a rozšíriť si znalosti o nové moderné informácie z oboru.

Štúdium  programu MBA na Cambridge Business School  sa skladá z desiatich špecializovaných modulov, ktoré sú rozdelené do dvoch semestrov. Výučba programov potom prebieha kombinovanou formou – na začiatku semestra a v jeho polovici sa študenti zúčastnia seminára s interaktívnou výučbou zameranou na prax pod vedením odborných lektorov. Ďalej potom študujú pomocou e-learningu, v rámci ktorého môžu využiť všetky výučbové materiály v online podobe v študentskej sekcíi. Študenti sa teda v priebehu celého štúdia osobne zúčastnia iba štyroch seminárov a zbytok štúdia si môžu individuálne rozvrhnúť podľa vlastných časových možností. Na konci štúdia každý vypracuje záverečnú prácu, ktorú následne obháji.

Ďalšie informácie: