Programy MBA

Programy MBA

Master of Business Administration (MBA) je profesijne vzdelávací program, ktorý ponúka účastníkom rozšírenie ich manažérskych znalostí a schopností nad rámec vysokoškolského vzdelania. Tento program je určený nielen pre manažérov, členov managementu, podnikateľov, predstaviteľov neziskových organizácii či verejnej správy, ale taktiež pre všetkých ostatných, ktorí chcú získať náskok pred ostatnými a rozšíriť si znalosti o nové moderné informácie z oboru.

Štúdium programu MBA na Cambridge Business School se skladá z desiatich špecializovaných modulov, ktoré sú rozdelené do dvoch semestrov. Výučba programov potom prebieha kombinovanou formou – na začiatku semestra a v jeho polovici sa študenti zúčastnia seminára s interaktívnou výučbou zameranou na prax pod vedením odborných lektorov. Ďalej potom študujú pomocou e-learningu, v rámci ktorého môžu využiť všetky výučbové materiály v online podobe v študentskej sekcíi. Študenti sa teda v priebehu celého štúdia osobne zúčastnia iba štyroch seminárov a zbytek štúdia si môžu individuálne rozvrhnúť podľa vlastných časových možností. Na konci štúdia každý vypracuje záverečnú prácu, ktorú následne obhája.

Ponuka MBA programov  

Čo od programu očakávate? 

MBA program

Potrebujete komplexné informácie a znalosti zo všetkých d ô ležitých oblastí managementu v jednom programe? MBA management a leadership
P ô sobíte v zdravotníctve a radi by ste aplikovali princípy moderného managementu v tejto oblasti? MBA Management v zdravotnictve
Špecializujete sa na získavanie nových klientov a chcěli by ste si vylepšiť nielen svoje obchodné zručnosti? MBA Sales management
Chcete mať finančnú stabilitu svojej firmy pod kontrolou? Nenechajte sa ovládať financiami a účtovníctvom, naučte sa ich ovlídať VY! MBA Finančný management a účtovníctvo
Naučte sa aplikovať metódy moderného managementu v prostredí verejnej správy. Áno, ide to! MBA Management vo verejnej správe
Nahliadnite do zákulisia vplyvného sveta reklamy a naučte sa ho ovládať pomocou najmodernejších marketingových metód. MBA Marketing a Public Relations
Radi by ste sa pri obchodovaní so zahraničnými partnermi orientovali vo všetkých d ô ležitých súvislostiach medzinárodného obchodu? MBA Medzinárodné vzťahy a európske štúdie
Kľúčom k úspechu firmy sú jej zamestnanci – naučte sa s nimi efektívne pracovať a motivovať ich tak, aby pre Vašu firmu dýchali. MBA Personálny management
Neštudovali ste právny odbor, ale predsa len by ste sa radi vyznali v zákonoch a vyhláškach, ktoré sa týkajú Vášho podnikania? MBA Private Law
Radi by ste zdokonalili obchodné vä zby Vašej spoločnosti v kontexte domácej či medzinárodnej ekonomiky? MBA Management obchodu
Chcete si lepšie zorganizovať čas, prácu a naučť sa jednať s ľudmi? Rozviňte svoje komunikačné schopnosti a motivujte druhých MBA Management Soft Skills
Ako skutočne premeniť plánované ciele v reálne výsledky? Naučte sa správne definovať stratégiu a naplňovať ju.  MBA Strategický management

Ďalšie informácie: