Studentská sekce, E-learningový systém iTutor | Cambschool.sk

Študentská sekcia

Študentská sekcia

Študentská sekcia je študijné prostredie, do ktorého sa študenti dostanú po prihlásení na stránkach Cambridge Business School. Hlavnou funkciou študentskej sekcie je poskytovanie všetkých študijných materiálov a literatúry k štúdiu, ktoré lektor k danému modulu poskytuje. Študenti tu nájdu taktiež všetky ďalšie potrebné informácie ku štúdiu vrátane aktuálnych termínov konania seminárov, alebo celkových harmonogramov štúdia.

Študentská sekcia

Ako sa dostanete do študentskej sekcie a čo v nej nájdete?

  • študenti dostanú prístup do študentskej sekcie po doručení podpísanej zmluvy o štúdiu a preplatení prvej splátky za štúdium

  • okno k prihláseniu nájdete na tejto stránke a vo vrchnej časti úvodnej stránky, kde stačí zadať prihlasovacie meno a heslo

  • študenti v študentskej sekcii nájdu:

  • študijné materiály k jednotlivým modulom – sylaby, prezentácie atď.

  • základné dokumenty ku štúdiu

  • materiály a pokyny k písaniu seminárnych prác

  • materiály a pokyny k písaniu záverečnej práce

  • harmonogram štúdia

  • zoznam spolužiakov a možnosť diskusie s nimi

  • v študentskej sekcii študenti nenájdu hodnotenie seminárnych prác - to dostanú emailom od svojej študijnej referentky