Studentská sekce, E-learningový systém iTutor | Cambschool.sk

Študentská sekcia

Študentská sekcia

Študentská sekcia je študijné prostredie, do ktorého sa študenti dostanú po prihlásení na stránkach Cambridge Business School. Hlavnou funkciou študentskej sekcie je poskytovanie všetkých študijných materiálov a literatúry k štúdiu, ktoré lektor k danému modulu poskytuje. Študenti tu nájdu taktiež všetky ďalšie potrebné informácie ku štúdiu vrátane aktuálnych termínov konania seminárov, alebo celkových harmonogramov štúdia.

Študentská sekcia

Ako sa dostanete do študentskej sekcie a čo v nej nájdete?

  • študenti dostanú prístup do študentskej sekcie po doručení podpísanej zmluvy o štúdiu a preplatení prvej splátky za štúdium

  • okno k prihláseniu nájdete na tejto stránke a vo vrchnej časti úvodnej stránky, kde stačí zadať prihlasovacie meno a heslo

  • študenti v študentskej sekcii nájdu:

  • študijné materiály k jednotlivým modulom – sylaby, prezentácie atď.

  • základné dokumenty ku štúdiu

  • materiály a pokyny k písaniu seminárnych prác

  • materiály a pokyny k písaniu záverečnej práce

  • harmonogram štúdia

  • zoznam spolužiakov a možnosť diskusie s nimi

  • v študentskej sekcii študenti nenájdu hodnotenie seminárnych prác - to dostanú emailom od svojej študijnej referentky

 

Vzdelávací systém iTutor

Našim študentom prinášame dokonalé e-learningové riešenia, ktoré uľahčia ich vzdelávanie a umožnia im komunikovať ako s lektormi, tak aj s ostatnými spolužiakmi! Pre študentskú sekciu sme si vybrali najrozšírenejšiu platformu iTutor od spoločnosti Kontis, ktorá patrí medzi najväčších dodávateľov e-learningových riešení v strednej Európe.

iTutor je vedúca e-learningová platforma pre vzdelávanie, zdieľanie vedomostí a spoluprácu. Ide o jedinečné riešenie, ktoré umožňuje efektívne organizovať a riadiť celý vzdelávací proces zahrňujúci samoštúdium elektronických kurzov a materiálov, synchrónne vzdelávanie vo virtuálnych triedach a klasickú výučbu v učebniach. To všetko v jednotnom a konzistentnom prostredí s intuitívnym ovládaním, s možnosťou zdieľania všetkých vedomostí a s výkonnými prostriedkami pre komunikáciu, riadenie, plánovanie a vyhodnocovanie.

iTutor umožňuje študentom jednotne pristupovať ku všetkým vzdelávacím aktivitám aj ku všetkým informáciám, ktoré so vzdelávaním súvisia. Či už ide o elektronický kurz, výučbu v učebni, či videokonferenciu, študent tu okamžite nájde všetky potrebné informácie a súvisiace materiály, vstupné body do elektronických kurzov, videokonferencií a virtuálnych učební, alebo súvisiace komunikačné kanály s lektormi a ostatnými študentmi.