MBA studium | Cambschool.cz | Cambschool.sk

Štúdium MBA

Štúdium MBA

Študujte kvalitné MBA na Cambridge Business School za 3.255 EUR!

Využite mimoriadnu cenu štúdia MBA 3.255 EUR bez DPH (platí pri jednej splátke).
Akcia trvá len do 28. 2. 2019.

Možnosť získať nové vedomosti a schopnosti, ktoré uplatníte na trhu práce. Počas jedného roka sa Vám vďaka kvalitnému, na prax zameranému štúdiu, otvoria nové obzory v akomkoľvek odbore, ktorý sa na Cambridge Business School rozhodnete študovať.

Prihláste sa do nového manažérskeho cyklu, začatie marec 2019.

Podanie prihlášky je zadarmo a nezaberie viac ako 2 min.

ONLINE PRIHLÁŠKA

Prínosy štúdia MBA na Cambridge Business School

 • Distančná forma štúdia a e-learning umožňujú študovať aj tým najvyťaženejším.
 • Lektori sú tí najlepší špecialisti vo svojich oboroch.
 • Získate nový náhľad na strategické rozhodnutia a rozšírite si svoje obzory.
 • V rámci štúdia objavíte nové metódy a postupy, ktoré využívajú svetoví lídri.
 • Možnosť konzultácie s lektormi nad rámec výučby; zaujímavé diskusie.
 • Získanie prestížneho titulu MBA za 1 rok štúdia.

 

Ponuka vzdelávacích programov MBA

 

Priebeh štúdia MBA - distančná forma

 • Štúdium MBA zahajujeme 3x ročne - vždy k 1. 3., 1. 5., 9. 11 a nový cyklus od 1. 3. 2019

 • 2 semestre, 10 modulov, 4 celodenné semináre prebiehajúce v sobotu.

 • Dĺžka štúdia MBA programu je 1 rok; štúdium prebieha v češtine s akceptáciou slovenčiny.

 • Štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce a jej obhajobou.

 • E-learning - moderná študentská sekcia obsahujúca študijné podklady.

ONLINE PRIHLÁŠKA

 

Potrebujete poradit? Napíšte nám!

Štúdium MBA - Hodnotenie 4.95/5 - Hodnotilo 122 užívateľov