Studium MBA Bánská Bystrica | Cambschool.sk

Studium MBA Bánská Bystrica

Studium MBA Bánská Bystrica

Máte záujem o štúdium MBA a ste z Banskej Bystrice?

Pre štúdium na Cambridge Business School, ktorá poskytuje kvalitné manažerské vzdelanie v programoch MBA, BBA, DBA, alebo LL.M., nie je vzdialenosť problém. Vďaka modernej forme štúdia, ktorá spája prezenčné semináre a možnosť online štúdia, je štúdium profesionálneho vzdelávacieho programu na Cambridge Business School, vhodné pre záujemcov odkiaľkoľvek, vrátane študentov z Banskej Bystrice.

Štúdium na Cambridge Business School poskytuje študentom mimoriadne prehĺbenie ich teoretických znalostí . A vďaka vedeniu špičkového tímu lektorov, získajú aj návod ako tieto znalosti úspešne previesť do praxe.

Cieľom štúdia Cambridge Business School nie je len pochopenie teórie,ale aj osvojenie si jej hlavných pravidiel a absolútne prepojenie teórie s praxou. Osobnostný a pracovný rozvoj, poskytujú všetky špecializácie, ktoré sú umožnené študentom z Banskej Bystrice na Cambridge Business School študovať. Jednou z možností, ako štúdium prispôsobiť študentom, je moderné online štúdium. V priebehu ktorého, študent načerpá rovnaké znalosti ako pri prezenčnej forme štúdia. Online štúdium prebieha prostredníctvom moderného e-learningového systému, ktorý zaručuje možnosť štúdia pre manažérov z Banskej Bystrice, ktorým pracovné vyťaženie nedovoľuje zúčastniť sa na prezenčnej forme seminárov.

Študenti Cambridge Business School z Banskej Bystrice, majú taktiež možnosť študovať akýkoľvek iný študijný odbor, ukončený titulom MBA, BBA, DBA, alebo LL.M., kde jeho výuka prebieha v Prahe. Štúdium je koncipované spôsobom, ktorý umožňuje aktívnu účasť na prednáškach aj študentom mimopražským – v priebehu ročného štúdia, ukončeného obhajobou záverečnej práce, prebiehajú len štyri celodenné semináre. Semináre sa konajú vždy v sobotu v ľahko dostupnom centre Prahy.

Vďaka kombinácií prednášok a e-learningového systému, študenti získajú poznatky a skúsenosti , ktoré im napomôžu v ich osobnému a pracovnému rastu.

Ďalšie výhody online programu MBA pre štúdium v Bánskej Bystrici:

  • časová nenáročnosť - výučba prebieha 1x za mesiac a nevyžaduje prezenčné dochádzania
  • nezávislosť na danom mieste - študovať je možné odkiaľkoľvek
  • moderná a efektívna forma výučby
  • rýchlosť šírenia informácií