Štúdium MBA Košice | Cambschool.sk

Štúdium MBA Košice

Štúdium MBA Košice

Cambridge Business School je prestížna vzdelávacia inštitúcia zameraná na poskytovanie kvalitného manažérskeho vzdelania v profesijne vzdelávacích programoch MBA, BBA, DBA a LLM.

Inštitúcia je známa nejen v Čechách a v Bratislave, ale po novom sa manažérske programy dostávajú aj na východ Slovenska do Košíc a okolia.

Profesijne vzdelávacie programy na Cambridge Business School poskytujú svojim účastníkom rozšírenie manažérskych vedomostí a zručností nad rámec vysokoškolského vzdelania. Programy sú určené najmä pre podnikateľov, zamestnancov štátnej správy či členom stredného a vyššieho manažmentu, ale aj všetkým ostatným záujemcom usilujúcich o zdokonalenie svojich doteraz nadobudnutých znalostí a poznatkov z odboru a ich rozšírenie predovšetkým na poli praktického využitia.

Štúdium manažérskych programov je zaistené lektormi, ktorí sú odborníci v rôznych profesijných oblastiach života. Nie sú to klasickí učitelia, ale podnikatelia, manažéri, koučovia či personalisti, ktorí sú odborníci vo svojich oblastiach a vďaka svojim skúsenostiam a znalostiam, ktoré môžu odovzdať našim študentom, sú jedným z dôvodov, prečo si veľa študentov vyberá práve nás, ako inštitúciu pre vzdelávanie v manažérskych programoch.

Štúdium na Cambridge Business School sa snažíme poskytnúť čo najširšiemu spektru uchádzačov. Pre českých uchádzačov je zaujímavé štúdium v ​​kombinovanej forme. Častejšie sa však stretáváme s dopytom po vzdelávaní aj u slovenských študentov, ktorých z roka na rok pribúda. Aby sme vyhoveli aj tým, navrhli sme online štúdium, ktoré je svojím rozvrhnutím možné študovať komukoľvek a odkiaľkoľvek.

Online program, rovnako ako prezenčné formy profesijne vzdelávacích programov MBA, ponúka študentom všetky potrebné znalosti z najrôznejších oblastí manažmentu, ktoré obohacuje o praktické zručnosti a efektívne schopnosťi  riešenia reálnych problémov. Kvalita nadobudnutých znalostí a zručností dosahuje veľmi vysokú úroveň a umožňuje vynikajúce budúce uplatnenie všetkých absolventov.

V Bratislave je v dnešnej dobe pestrejšia ponuka inštitúcii poskytujúcich manažérske vzdelávanie. Množstvo pobočiek vzniká práve z českých materských spoločností. Štúdium však má byť pre každého, preto sme sa rozhodli orientovať aj na východ Slovenska a regióny východu. Najviac uchádzačov registrujeme v Košiciach. Aby sme zabezpečili kvalitu, vytvorili sme online program Executive Management, ktorý je svojim zložením totožný s programami vyučovanými v kombinovanej forme v Prahe. Vďaka online štúdiu je možné študovať aj uchádzačom z Prešova, Bardejova, Michaloviec či iných častí Slovenska.

Mimo online programu, majú aj uchádzať a študenti z Košíc a okolia možnosť študovať v kombinovanej forme, čo znamená, že študent sa okrem online výučby zúčastňujú lektorských stretnutia, kde osobne so svojimi spolužiakmi a lektorom preberajú rôzne témy z podnikateľského a business prostredia. Aj napriek diaľke, množstvo študentov vyhovuje do Prahy dochádzať. Výhoda kombinovaného štúdia je, že sa uskutočňuje iba 4x do roka a to vždy v sobotu. Dáta sú vopred známe, preto si vie každý študent včas zariadiť svoje povinnosti.

Kombinované aj online štúdium trvá na Cambridge Business School jeden rok. Samozrejmosťou pri onlline štúdiu je, že študenti sa môžu zúčastniť lektorských stretnutia, ak im to čas umožní.

Popri tom Cambridge Business School umožňuje špeciálne pre slovenských študentov vypracovávať a odovzdávať seminárne a záverečné práce v slovenčine.