Zahájenie jarného cyklu 2018 | Cambschool.sk

Zahájenie jarného cyklu 2018

Zahájenie jarného cyklu 2018

V sobotu 7. 4. 2018 prebehlo v centre Prahy zahájenie jarného cyklu výučby školy Cambridge Business School. Zahájili sme radu programov MBA, v ktorých študenti získajú mnoho praktických skúseností a zručností, ktoré zúžitkujú vo svojej profesii. Okrem klasických programov ako Management obchodu, Marketing a PR či Strategický management je v dnešnej dobe najväčší záujem po praktickom využití  soft skills a moderných metód vedenia a riadenia ľudí. V súladu s týmito trendmi boli otvorené tiež programy Management soft skills a Management a leadership. Zahájený bol rovnako doktorský program Executive DBA, v ktorom študenti získajú najvyššiu úroveň manažérskeho vzdelania.

Zahájenie jarného cyklu 2018Zahájenie jarného cyklu 2018

Sobotného zahájenia sa zúčastnil neobvykle vysoký počet nových študentov, ktorých osobne privítala pani riaditeľka Ing. Bc. Vlasta Váchová. Krátko prehovorila o význame kvalitného vzdelávania a výhodách, ktoré úspešné absolvovanie štúdia na Cambridge Business School manažérom prinesie. Na záver všetkým novým študentom popriala veľa šťastia v štúdiu.

Študenti získali benefitnú kartu, vďaka ktorej môžu čerpať zľavy u partnerov Cambridge Business School. Ďalej sa zoznámili s organizáciou výučby, podmienkami ukončenia štúdia a ďalšími informáciami pre jednoduchšiu orientáciu v štúdiu. Na špeciálnom seminári sa študenti dozvedeli, ako postupovať pri písaní seminárnych a záverečných prác.

Počas stretnutia sa študenti zúčastnili tiež dvoch výučbových modulov a absolvovali už prvý zo štyroch blokov prezenčnej výučby. Mohli sa tak sami presvedčiť o minimálnej časovej náročnosti štúdia. Štúdium je koncipované s ohľadom na požiadavky časovej vyťaženosti manažérov a preto ponúka maximálnu flexibilitu. Výučbu vedú vybraní odborníci z praxe, ktorí sú špičkami vo svojom obore.  Tí sú naviac študentom k dispozícii tiež pre následné konzultácie. Za rok už budú všetci úspešní absolventi držiteľmi titulu MBA a DBA, ktorý im pomôže v kariérnom raste.

Študenti mali v priebehu dňa tiež možnosť nadviazať nové kontakty ako s lektormi, tak s novými kolegami – študentmi a nad bohatým občerstvením s nimi diskutovať o vyučovaných témach i aktuálnych problémoch zo svojej praxe.

Sme pyšní na to, koľko zájemcov o titul MBA sa rozhodlo zvýšiť si svoje vzdelanie práve na našej škole. Váš zájem nás veľmi teší a zároveň motivuje k tomu, aby sme sa snažili výučbu v spolupráci s našimi špičkovými lektormi neustále vylepšovať a poskytovať tak študentom to najkvalitnejšie vzdelanie, ktoré im pomôže v ich profesijnom rozvoji.

Všetkým novým študentom prajeme mnoho úspechov v štúdiu.

Viac fotografií si môžete pozrieť v našej fotogalérii.