Informace o studiu BBA | Cambschool.cz | Cambschool.sk

Informácie o štúdiu BBA

Informácie o štúdiu BBA

Čo to je BBA?

Bachelor of Business Administration (BBA) je profesijne vzdelávací program, ktorý je určený pre uchádzačov so stredoškolským vzdelaním a s minimálnymi praktickými skúsenosťami. BBA možno považovať za prípravnú fázu pre absolvovanie MBA – vyššieho stupňa manažérskeho vzdelávánia. BBA programy sú špeciálne navrhnuté tak, aby študentom poskytli dostatočné teoretické znalosti základných oblastí managementu.
 

Pre koho je štúdium BBA určené?

Tento program je určený pre uchádzačov so stredoškolským vzdelaním a s minimálnymi praktickými skúsenosťami, ktorí chcú získať základné vzdelanie v oblasti managementu.
 

Ako štúdium prebieha?

Štúdium programu BBA na Cambridge Business School sa skladá zo siedmych špecializovaných modulov, ktoré sú rozdelené do dvoch semestrov. Výučba programov potom probieha kombinovanou formou – na začiatku prvého semestra a v jeho polovici sa študenti zúčastnia seminára a ďalej už potom študujú pomocou e-learningu. V druhom semestri je organizovaný jeden úvodný seminár. Študenti sa v priebehu celého štúdia osobne zúčastnia iba troch celodenných seminárov a zbytok štúdia si individuálne rozvrhnú podľa vlastných časových možností.
 

Aké sú podmienky prijatia k štúdiu?

Podmienkou pre prijatie do programu BBA je ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou, prijímacie skúšky uchádzači o štúdium neskladajú.

 

Aký je prínos titulu BBA?

Po splnení všetkých študijných povinností študent obdrží titul BBA, ktorý predstavuje ukončenie nižšieho stupňa profesného manažérskeho vzdelania. Absolventi tohto programu získajú potrebné zručnosti k vstupu do stredného a vyššieho managementu a prípadne tiež k štúdiu nadväzujúceho MBA programu.
 

Zahájenie nových cyklov

Štúdium BBA zahajujeme vždy 3x ročne: marec, máj a november. Na základe individuálnej žiadosti môže býť uchádzač o štúdium prijatý aj mimo tieto termíny. 

 

Program BBA ponúkame v tejto modifikácii:

 

Cena

Cena profesných programov BBA je 1.843 €  za celé štúdium (cena je uvedená bez DPH).
 

ONLINE PRIHLÁŠKA PDF PRIHLÁŠKA