Informace o studiu LLM | Cambschool.cz | Cambschool.sk

Informácie o štúdiu LLM

Informácie o štúdiu LLM

Čo je to LLM?

Executive Master of Laws (LLM) je profesijne vzdelávací program, ktorý je zameraný na prehĺbenie znalostí z oblasti súkromného práva so špecializáciou na právo obchodné.
 

Pre koho je štúdium LLM určené?

Program LLM je vďaka svojmu praktickému zameraniu určený predovšetkým pre uchádzačov s predchádzajúcim právnym vzdelaním, ako sú advokáti, koncipienti, notári či právni špecialisti, ale tiež pre vrcholových manažérov tuzemských i zahraničných spoločností, riaditeľov pracovníkov verejnej správy, ktorí sa zaoberajú obchodným a podnikovým právom a ktorí neustále pracujú na zdokonalení svojej kvalifikácie.
 

Ako štúdium prebieha?

Štúdium programu LLM na Cambridge Business School sa skladá z desiatich špecializovaných modulov, ktoré sú rozdelené do dvoch semestrov. Výučba programov potom prebieha kombinovanou formou – na začiatku semestra a v jeho polovici sa študenti zúčastnia seminárov s interaktívnou výučbou zameranou na prax pod vedením odborných lektorov. Ďalej sa už študuje pomocou e-learningu, kde študenti môžu využívať všetky materiály v online podobe v študentskej sekcíi. Študenti sa v priebehu celého štúdia osobne zúčastnia štyroch celodenných seminárov a zbytok štúdia si môžu individuálne rozvrhnúť podľa vlastných časových možností. Na konci štúdia každý vypracuje záverečnú prácu, ktorú následne obhajuje.
 

Aké sú podmienky prijatia k štúdiu?

Podmienkou pre prijatie do programu LLM je ukončené vysokoškolské vzdelanie aspoň na bakalárskom stupni. Prijímacie skúšky uchádzači o štúdium neskladajú.
 

Aký je prínos titulu LLM?

Absolvent programu LLM získa ucelený prehľad o právnych predpisoch súvisiacich s obchodnou a podnikovou praxou, ktorá bude doplnená konkrétnymi prípadmi z praxe.
 

Zahájenie nových cyklov

Štúdium LLM zahajujeme vždy 3x ročne: marec, máj a november. Na základe individuálnej žiadosti môže byť uchádzač o štúdium prijatý aj mimo tieto termíny. 

 

Program LLM ponúkame v tejto modifikácii:

Priebeh štúdia:

Graf Studia

Cena

Cena profesných programov LLM je 3 800 € bez DPH za celé štúdium (cena je uvedená bez DPH). 

ONLINE PRIHLÁŠKA PDF PRIHLÁŠKA