Informácie o DBA | Cambschool.sk

Informácie o DBA

Informácie o DBA

Čo to je DBA?

Doctor of Business Administration (DBA) je profesijne vzdelávací program, ktorý posúva vedomostnú latku účastníkov na najvyššiu možnú úroveň. Formou nadstavby titulu MBA, alebo vysokoškolského vzdelania II. stupňa, program účastníkom poskytuje nadštandardné rozšírenie ich manažérskych znalostí a zručností. Tento vzdelávací program  sa sústreduje sa na reálne problémy a situácie, s ktorými sa firmy, alebo verejné inštitúcie bežne stretávajú v praxi.

Pre koho je štúdium DBA určené?

Tento program je primárne určený absolventom MBA štúdia, ktorí majú vysoké ambície a záujem o vedecko-výskumný aspekt vo svojom odbore, rovnako ako o rozšírenie svojich schopností v oblasti managementu a leadershipu, pod vedením špičkových lektorov.  Program je vhodný pre všetkých, ktorí majú manažérsku prax v dĺžke minimálne päť rokov a ktorí pôsobia v súkromnej, štátnej či neziskovej sfére.  

Ako štúdium prebieha?

Výučba v programe DBA na Cambridge Business School je rozdelená do dvoch semestrov, v ktorých študent absolvuje osem špecializovaných modulov. Následne konzultuje svoju záverečnú prácu.  Výučba programu prebieha kombinovanou formou – na začiatku semestra a v jeho polovici sa študenti zúčastnia semináru s interaktívnou výučbou zameranou na prax pod vedením odborných lektorov. Ďalej študenti študujú pomocou e-learningu, v rámci ktorého môžu využiť všetky  materiály v online podobe v študentskej sekcii. Študenti sa teda v priebehu celého štúdia osobne zúčastnia  štyroch  celodenných seminárov a zvyšok štúdia si môžu individuálne rozvrhnúť podľa vlastných časových možností. Na konci štúdia každý vypracuje záverečnú prácu, ktorú následne obhajuje.

Aké sú podmienky prijatia k štúdiu?

Podmienkou pre prijatie do programu DBA je prax na manažérskej pozícii v dĺžke minimálne päť rokov. Súčasne musí uchádzač o štúdium byť absolventom programu MBA alebo absolventom vysokoškolského vzdelania II. stupňa (napríklad Ing., Mgr. či MUDr.). Prijímacie skúšky uchádzači o štúdium neskladajú.

Aký je prínos titulu DBA?

Po splnení všetkých študijných povinností  študent obdrží titul DBA, ktorý predstavuje ukončenie profesijného manažérského vzdelania. Nositelia tohto titulu sa radia medzi špičkových profesionálov s nadštandardnými znalosťami v oblasti managementu a moderných trendov v riadení, vďaka čomu môžu zastávať vrcholné pozície vo firmách ako aj v štátnej správe.

Zahájenie nových cyklov

Štúdium DBA zahajujeme vždy 3x ročne: marec, máj a november. Bližšie informácie o manažérskych programoch nájdete pod jednotlivými programami.

ONLINE PRIHLÁŠKA PDF PRIHLÁŠKA

Informácie o DBA - Hodnotenie 4.30/5 - Hodnotilo 202 užívateľov