Cambschool - Kdo jsme | Cambschool.sk

Kto sme

Kto sme

Cambridge Business School je prestížna vzdelávacia inštitúcia na poskytovanie kvalitného manažérskeho vzdelania v profesijne vzdelávacích programoch MBA, DBA, BBA a LLM. Obsah jednotlivých programov vychádza z najnovších poznatkov v oblasti vzdelávania dospelých a je prispôsobený aj pre časovo veľmi zaneprázdnených účastníkov. Kvalitu vzdelávacích programov a celej inštitúcie zaisťujú prestížne akreditácie a členstvá v medzinárodných asociáciách dohliadajúcich na kvalitu vzdelávania, výučbu jednotlivých programov potom zaisťujú špičkoví lektori na vysoko odbornej úrovni, ktorí vynikajú svojimi dlhoročnými skúsenosťami. Cambridge Business School poskytuje kvalitné vzdelávanie v týchto programoch:

 

  • MBA (Master of Business Administration) – ponuku programov nájdete tu
  • DBA (Doctor of Business Administration) – ponuku programov nájdete tu
  • BBA (Bachelor of Business Administration) – ponuku programov nájdete tu
  • LLM (Master of Laws) - ponuku programov nájdete tu.

 

Tieto špecializované vzdelávacie programy poskytujeme študentom dištančnou formou v kombinácii s efektívnymi online prístupmi s minimálnymi prezenčnými nárokmi. Organizácia štúdia je veľmi flexibilná, moderné e-learningové nástroje umožňujú individuálne nastavenie každému klientovi. Viac informácií o štúdiu nájdete tu.

Profesijne vzdelávacie programy v Cambridge Business School ponúkajú účastníkom rozšírenie ich manažérskych znalostí a zručností nad rámec vysokoškolského vzdelania. Programy sú určené nie len pre podnikateľov, zamestnancov štátnej správy či členov stredného a vyššieho managementu, ale pre všetkých, ktorí majú záujem o zdokonalenie svojich dosiaľ nadobudnutých znalostí a poznatkov z odboru a ich rozšírenia predovšetkým na poli praktického využitia.

Lektorský tím Cambridge Business School je zostavený z kvalitných odborníkov, z ktorých sa každý venuje konkrétnej oblasti daného vzdelávacieho programu. Vďaka ich pomoci sú študenti schopní efektívne aplikovať teoretické znalosti do praxe. Výučba lektorov je založená na skutočných príkladoch, reálnych projektoch a prípadových štúdiách. Výsledkom a pridanou hodnotou tohto spôsobu výučby sú cenné návody, rady a postupy pre skvalitnenie najrôznejších firemných procesov alebo komunikácie využiteľnej v každodennej profesijnej praxi.

Vďaka flexibilnej forme štúdia si môžu uchádzači prispôsobiť výučbu aktuálnym časovým možnostiam. Vzdelávacie programy sú tak plne nastavené pre ich absolvovanie popri zamestnaní a umožňujú novo získané poznatky a informácie aplikovať do vlastného pracovného prostredia každého študenta. Podstatnou stránkou je aj možnosť uchádzačov obohacovať výučbu návrhom vlastných tém a konzultovať ich firemné záležitosti a problémy priamo na hodinách s lektormi. Týmto potom dochádza k naplneniu hlavnej vízie Cambridge Business School, teda k efektívnemu zapojeniu teoretických znalostí do praktického profesijného života.

 

Viac informácií o Cambridge Business School:

Prečo si zvoliť práve Cambridge Business School
Fotogaléria
Osobné referencie

Presvedčte sa, prečo študovať práve u nás! Cambridge Business School pripravila prieskum vnímania titulu MBA, samotného manažérskeho štúdia MBA a prínosov u svojich študentov a absolventov. Pozrite sa, kto je študentom Cambridge Business School a zoznámte sa s výsledkami výskumu TU!