Cambschool - ocenění Asociace MBA a IES | Cambschool.sk

Prestížne ocenenia školy

Prestížne ocenenia školy

Prestížne ocenenie Asociácie MBA

Cambridge Business School s.r.o. získala ocenenie od Asociácie MBA o.s. za „Systém kvality manažérskeho vzdelávania spolu s dodržiavaním štandardov programu Master of Business Administration“.

Cambridge Business School bola  ocenená za systém vzdelávania, nastavenia procesov a interných jednotiek procesov  vzdelávacích programov MBA a všetkých ďalších výučbových programov. Toto ocenenie garantuje stálosť vzdelávacieho procesu, a tým aj stabilnú a vysokú kvalitu poskytovaného vzdelávania a posilňuje dôvyrhodnosť vzdelávacej inštitúcie.

Vážime si, že našu činnosť ocenila okrem našich študentov taktiež aj Asociácia MBA, ako nezávislý orgán, ktorý dbá na zvyšovaní kvality štúdia MBA v Českej republike. „Ocenenie nás veľmi teší a je pre nás ďalším motívom stále na sebe pracovať a udržiavať si vysoký štandard kvality vo vzdelaní“, hovorí Ing. Vlasta Váchová, riaditeľka Cambridge Business School a dodáva: „Nad rámec nastaveného systému vzdelávania obsahujúc výber profesionálneho lektorského tímu, veľmi kladne boli a sú hodnotené pravidelné prednášky a školenia, ktoré škola pre svojich študentov usporadúva zdarma nad rámec bežnej výučby. K oceneniu veľkou mierou prispeli Tematické stretnutia, kde sú pozvaní majitelia najúspešnejších českých alebo nadnárodných spoločností.

Ocenenie Asociácie MBA

Asociácia MBA
Asociácia MBA o.s. vznikla za účelom informovania spoločnosti o možnostiach, podmienkach a ponuke vzdelávacích programov MBA. Pretože štúdium MBA ponúka v Českej republike viac organizácií, cieľom Asociácie MBA je snaha udržovať a ďalej rozvíjať kvalitu výučby a celkovú úroveň týchto vzdelávacích programov. Asociácia MBA ponúka členstvo subjektom poskytujúcim štúdium MBA a súčasne aj certifikáciu týchto inštitúcií. Spoločným menovateľom týchto vzdelávacích inštitúcií je však to, že ide o organizácie s vynikajúcou kvalitou ponúkaných vzdelávacích služieb. Členstvo v asociácii MBA tak deklaruje vysoký štandard vo všetkých troch činnostiach a aktivitách týchto organizácií, predovšetkým v úrovni programov štúdia MBA, kvalite výučbových metód, erudovanosti lektorského tímu, úrovni študijného prostredia a mnoho ďalšom. Členstvo v Asociácii MBA tak vďaka tejto garancii kvality poskytuje vôdzku všetkým záujemcom o štúdium profesijných programov pri výbere školy, na ktorých chcú štúdium MBA absolvovať.

Navýšenie ratingu školy

Manažérske vzdelávanie sa neustále posúva dopredu a my nechceme zaostávať. Teší nás, že náš progres ocenila v pravidelnom hodnotení aj  organizácia International Education Society a zvýšila našej škole rating. Ďakujeme naším kolegom, lektorom ako aj študentom, bez ich prínosu by sme sa  nemohli zlepšovať!

IES

International Education Society, London (IES) je najväčšia inštitúcia špecializujúca sa na certifikáciu vzdelávacích subjektov, škôl a univerzít po celom svete, ktorá bola založená v roku 1997 ako nástupnícka organizácia programu európskeho spoločenstva YOUTH. Hlavnou činnosťou IES je zjednotiť kritériá kvality a stanoviť vysokú úroveň vzdelávania. Naši absolventi tak môžu získať medzinárodne uznávaný certifikát IES štandardne vydávaný v anglickom jazyke a v preklade do úradného jazyka.