Študijné programy | Cambschool.sk

Online MBA

Online MBA

Ponuka online MBA programov v Cambridge Business School

Využite možnosti získať nové vedomosti a schopnosti, ktoré uplatníte na trhu práce. Počas jedného roka sa Vám vďaka kvalitnému, na prax zameranému štúdiu, otvoria nové obzory v akomkoľvek odbore, ktorý sa na Cambridge Business School rozhodnete študovať.

ONLINE PRIHLÁŠKA

Vybrať si môžete z nasledujúcich vzdelávacích programov:

Master of Business Administration ( MBA ) je profesijne vzdelávací program, ktorý ponúka účastníkom rozšírenie ich manažérskych znalostí a schopností nad rámec vysokoškolského vzdelania. Tento program je určený nielen pre manažérov, členov managementu, podnikateľov, predstaviteľov neziskových organizácii či verejnej správy, ale taktiež pre všetkých ostatných, ktorí chcú získať náskok pred ostatnými a rozšíriť si znalosti o nové moderné informácie z oboru.

Štúdium online MBA programov na Cambridge Business School sa skladá z desiatich špecializovaných modulov, ktoré sú rozdelené do dvoch semestrov. Výučba programov potom prebieha online formou - v priebehu štúdia sa študenti zúčastňujú seminárov s interaktívnou výučbou zameranou na prax pod vedením odborných lektorov. Ďalej potom študujú pomocou e-learningu, v rámci ktorého môžu využiť všetky výučbové materiály v online podobe v študentskej sekcii. Semináre sa konajú vždy raz v mesiaci, vo všedný deň po 17:00 hodine. Presný termín a čas seminárov je plánovaný zhruba 2 mesiace dopredu. Každý seminár pokrýva výučbu jedného modulu. Na konci štúdia každý vypracuje záverečnú prácu, ktorú následne obháji.

Ďalšie informácie: