Podmienky prijatia do programu DBA | Cambschool.sk

Podmienky prijatia do programu DBA

Podmienky prijatia do programu DBA

Uchádzač o štúdium profesijného programu DBA musí spĺňať nasledujúce podmienky:

  • podanie riadne vyplnenej prihlášky k štúdiu; podanie prihlášky je ZADARMO

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie minimálne na magisterskom stupni alebo ukončené profesijné vzdelávanie v programe MBA

  • preukázateľne doloženú dostatočnú prax v riadiacej či manažérskej pozícíi v dĺžke minimálne 5 rokov (vyplnením čestného prehlásenia o praxi, ktoré nájdete tu)

  •  k štúdiu DBA prijímame BEZ PRIJÍMACÍCH SKŮŠOK.

Prihláste sa na štúdium DBA

✔ Podanie prihlášky zadarmo
✔ Nezaberie viac ako 2 min

ONLINE PRIHLÁŠKA