Podmienky prijatia do programu LLM | Cambschool.sk

Podmienky prijatia do programu LLM

Podmienky prijatia do programu LLM

Uchádzač o štúdium profesijného programu LLM (Master of Laws)  musí spĺňať nasledujúce podmienky:

  • podanie riadne vyplnenej prihlášky na štúdium; podanie prihlášky je ZADARMO

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie minimálne na bakalárskom stupni alebo ukončené profesijné vzdelanie v programe BBA alebo preukázateľne doloženú dostatočnú prax v riadiacej alebo manažérskej pozícii (vyplnením čestného prehlásenia o praxi, ktoré nájdete tu)

  • na štúdium LLM prijímame BEZ PRIJÍMACÍCH SKŮŠOK.

Prihláste sa na štúdium LLM

✔ Podanie prihlášky zadarmo
✔ Nezaberie viac ako 2 min

ONLINE PRIHLÁŠKA