Podmienky prijatia do programu MBA | Cambschool.sk

Podmienky prijatia do programu MBA

Podmienky prijatia do programu MBA

Uchádzač o štúdium programu MBA musí splňovať nasledujúce podmienky:

  • podanie riadne vyplnenej prihlášky ku štúdiu; podanie prihlášky je ZADARMO

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie minimálne na bakalárskom stupni alebo ukončené profesijné vzdelanie v programe BBA alebo preukázateľne doloženú dostatočnú prax v riadiacej alebo manažérskej pozícií (vyplnením čestného prehlásenia o praxi, ktoré nájdete tu)

  • na štúdium MBA prijímame BEZ PRIJÍMACÍCH SKŮŠOK.

Prihláste sa na štúdium MBA

✔ Podanie prihlášky zadarmo
✔ Nezaberie viac ako 2 min

ONLINE PRIHLÁŠKA