Poplatky za štúdium MBA | Cambschool.sk

Poplatky za štúdium MBA

Poplatky za štúdium MBA

Kvalitné štúdium MBA na Cambridge Business School

Pri podaní prihlášky do 16. 5. 2021 získate mimoriadnu zľavu na štúdium MBA vo výške 1.726 EUR. Využite tejto limitovanej ponuky a získajte možnosť kvalitného štúdia MBA za akčnú cenu 3.137 EUR bez DPH. (Pôvodná cena štúdia 4.863 EUR bez DPH).

Nový študijný cyklus zahajujeme už v máji. Prihláste sa teraz.

Podanie prihlášky je zadarmo a nezaberie viac ako 2 min.

ONLINE PRIHLÁŠKA

Cena štúdia MBA v EUR

Štúdium  Cena štúdia po zľave Pôvodná cena štúdia
1 splátka 3.137 EUR bez DPH
3.839 EUR s DPH
4.863 EUR bez DPH
5.884 EUR s DPH
2 a viac splátok 3.255 EUR bez DPH
3.939 EUR s DPH
4.863 EUR bez DPH
5.884 EUR s DPH

Akcia platí len do 16. 5. 2021.

Cena zahŕňa:

 • spracovanie prihlášky,

 • interaktívne prednášky formou workshopu so špičkovými lektormi za každý modul štúdia vrátane občerstvenia a obeda,

 • po dobu štúdia prístup do modernej on-line vzdelávacej platformy,

 • kompletné študijné materiály potrebné k štúdiu,

 • po celú dobu štúdia viac ako 5200 online odborných kníh,

 • možnosť zmeny programu do 4 mesiacov po začatí štúdia,

 • konzultácie s lektormi, podpora lektorov,

 • diplom v anglickom jazyku s dvojjazyčným dodatkom,

 • slávnostné ukončenie štúdia – promócie,

 • možnosť predĺženia štúdia až o 3 roky,

 • vedúci a oponent z radov CBS + spracovanie posudkov k záverečnej práci od vedúceho a oponenta,

 • 3 pokusy na splnenie každého modulu,

 • možnosť opakovania neúspešnej obhajoby,

 • zapožičanie kníh zo školskej knižnice,

 • plná administratívna podpora študijného oddelenia,

 • alumni klub,

 • prednášky a semináre nad rámec štúdia na aktuálne témy,

 • náhrada zameškanej výučby,

 • osobný prístup, individuálne riešenie študijných záležitostí,

 • možnosť získať medzinárodný IES certifikát.

Absolvovaním štúdia je možné získať tiež medzinárodný certifikát IES.
Podanie prihlášky je ZADARMO, neplatíte žiaden manipulačný poplatok!
Pre študentov zo zahraničia (najmä zo Slovenska) ponúkame možnosť úhrady štúdia v EUR.

Možnosť úhrady v splátkach

Študenti si môžu celkovú cenu za štúdium rozložiť do dvoch splátok. Splatnosť prvej splátky je do štrnástich dní od podpisu zmluvy o štúdium, splatnosť druhej splátky je potom na začiatku druhého semestra.

Po individuálnej dohode a na žiadosť študenta je možné rozložiť platbu aj do viacero splátok.

Daňovo zvýhodnená zamestnanecká výhoda

Štúdium MBA je daňovo uznateľná položka, ktorú môže zamestnávateľ uplatniť na základe dane z príjmu ako výdaje na odborný rozvoj zamestnancov. Súčasne pre zamestnancov ide o príjem, ktorý je podľa zákona o daniach z príjmov oslobodený v prípade, že štúdium súvisí s podnikaním zamestnávateľa.