Studentská sekce, E-learningový systém iTutor | Cambschool.sk

Študentská sekcia

Študentská sekcia

Študenti Cambridge Business School môžu ku svojmu vzdelávaniu využívať jednu z najmodernejších online študijných platforiem. Samozrejmosťou modernej rýchlej doby je poskytnutie takých zdrojov informácií, ku ktorým majú študenti prístup kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Pre maximálnu uľahčenie a prehľadnosť štúdia študenti v študentskej sekcii nájdu nielen všetky dokumenty a podklady k štúdiu, ale aj vždy aktuálne informácie o priebehu štúdia. Študentská sekcia tiež zabezpečuje rýchly kontakt so študijným oddelením, rovnako ako možnosť neustáleho kontaktu s lektormi a ostatnými študentmi.

Čo študentská sekcia obsahuje:

Študenti v študentskej sekcii nájdu:

  • študijné materiály k jednotlivým modulom - sylaby, prezentácie a ďalšie podklady,
  • základné dokumenty k štúdiu,
  • materiály a pokyny na písanie seminárnych prác,
  • materiály a pokyny na písanie záverečnej práce,
  • harmonogram štúdia,
  • termíny seminárov,
  • dôležité informácie zo študijného oddelenia,
  • zoznam lektorov a možnosť diskutovať s nimi,
  • prehľad všetkých svojich prác vrátane hodnotenia, ktoré sa odosielajú online.

 

Študentská sekcia