Štúdium MBA Bratislava | Cambschool.sk

Štúdium MBA Bratislava

Štúdium MBA Bratislava

Cambridge Business School je prestížna vzdelávacia inštitúcia zamerená na poskytovanie kvalitného manažérskeho vzdelania v profesijne vzdelávacích programoch MBA a BBA. 

Profesijne vzdelávacie programy na Cambridge Business School poskytujú svojim účastníkom rozšírenie manažérskych znalostí a zručností nad rámec vysokoškolského vzdelania. Programy sú určené hlavne podnikateľom, zamestnancom štátnej správy či členom stredného a vyššieho managementu, ale aj všetkým ostatným záujemcom usilujúcich sa o zdokonalenie svojich znalostí a poznatkov z oboru a ich rozšírenie predovšetkým na poli praktického využitia.

Štúdium je poskytované v spolupráci so  špičkovými lektormi na vysoko odbornej úrovni, ktorí vynikajú svojimi dlhoročnými skúsenosťami. Vďaka ich pomoci sú študenti schopní efektívne aplikovať teoretické znalosti do praxe. Výučba lektorov je založená na skutočných príkladoch, reálnych projektoch a prípadových štúdiách. Výsledkom a pridanou hodnotou tohto spôsobu výučby sú cenné návody, rady i postupy pre skvalitnenie najrôznejších firemných procesov či komunikácie v každodennej profesii.

Štúdium na Cambridge Business School sa snažíme poskytnúť co najširšiemu spektru uchádzačov. Za tým účelom je štúdium prispôsobené tak, aby čo najviac podporilo záujemcov aj zo Slovenskej republiky. Študovať MBA tak môžu aj uchádzači z Bratislavy, Žiliny, Nitry, Košíc, Prešova, Banskej Bystrice ako aj ďalších slovenských lokalít, ktorým je špeciálne navrhnuté štúdium v online programe.

Online program, rovnako ako prezenčné formy profesijne vzdelávacích programov MBA,ponúka študentom všetky potrebné znalosti z najrôznejších oblastí managementu, ktoré obohacuje o praktické zručnosti a  schopnosť riešiť reálne problémy. Kvalita znalostí a skúseností dosahuje veľmi vysokú úroveň a umožňuje vynikajúce budúce uplatnenie všetkých absolventoiv.

Na Cambridge Business School ponúkame pre záujemcov z Bratislavy, Žiliny, Nitry, Košíc, Prešova, Banskej Bystrice i ďalších slovenských regiónov profesijne vzdelávací program v online podobe Executive Management.

Vedľa toho Cambridge Business School umožňuje špeciálne pre slovenských študentov vypracovávať a odovzdávať seminárne a záverečné práce v slovenčine. Platbu za štúdium je naviac možné previesť v Eurách na náš zvláštny EUR bankový účet.

Ďalšie výhody online programu MBA pre štúdium v Bratislave:

  • časová nenáročnosť - výučba prebieha 1x za mesiac a nevyžaduje prezenčné dochádzania
  • nezávislosť na danom mieste - študovať je možné odkiaľkoľvek
  • moderná a efektívna forma výučby
  • rýchlosť šírenia informácií