MBA Ostrava | Cambschool.cz | Cambschool.sk

Studium MBA Ostrava

Studium MBA Ostrava

Jednou z hlavních výhod studia MBA je jeho časová flexibilita a možnost individuálního nastavení tak, aby bylo možné studium zcela bez problémů absolvovat při zaměstnání. Tím ovšem tyto výhody nekončí. Studium MBA nabízí i takové koncepty studia, jež v plnohodnotné formě vybaví studenty všemi znalostmi a praktickými dovednostmi i bez nutnosti fyzického docházení na semináře a aktivní prezence.

Všem zájemcům o studium MBA například z Ostravy, Olomouce, Zlína a jiných vzdálenějších měst České republiky proto Cambridge Business School nabízí studium v online programu. Tento program je určen zástupcům středního a vyššího managementu, časově vytíženým podnikatelům a majitelům firem, pracovníkům neziskových organizací či státních institucí a všem dalším, kteří se chtějí na své profesní dráze díky titulu MBA posunout dále a nemají možnost pravidelně se účastnit výuky. Online program, stejně jako prezenční formy profesně vzdělávacích programů MBA, vybaví studenty všemi potřebnými znalostmi jednotlivých oblastí managementu včetně obohacení o praktické dovednosti a schopnost řešení reálných problémů. Kvalita nabytých znalostí a dovedností je velmi vysoká a umožňuje dosáhnout vynikajícího budoucího uplatnění všech absolventů.
Na Cambridge Business School nabízíme pro zájemce z Ostravy a dalších regionů profesně vzdělávací program v online podobě Executive Management.

Výuka tohoto programu je realizována prostřednictvím virtuální učebny bez nutnosti fyzické účasti na seminářích a je plně přizpůsobena ke studiu z pohodlí domova. Virtuální učebna je vybavena tak, aby se student do přednášky mohl zapojit i osobně a v případě potřeby měl možnost komunikovat s lektorem či ostatními studenty. Vedle toho jsou studentům veškeré informace předávány prostřednictvím doplňkových studijních materiálů v podobě dokumentů, fotografií, grafů či videí.

Další výhody online programu MBA pro studium v Ostravě:

  • časová nenáročnost – výuka probíhá 1x za měsíc a nevyžaduje prezenční docházení
  • nezávislost na daném místě – studovat je možné odkudkoli
  • moderní a efektivní forma výuky
  • rychlost šíření informací