Titul BBA | Cambschool.cz | Cambschool.sk

Titul BBA

Titul BBA

Titul BBA (Bachelor of Business Administration), možno do slovenčiny preložiť ako bakalárske štúdium v obchodnej administratíve, alebo ako bakalár managementu a podnikového hospodárstva.

Titul BBA se uvádza za menom: Mária Šikovná, BBA

Tento anglosaský titul je v zemi svojho pôvodu uznávaný práve ako bakalár. Na Slovensku však titul nie je uznaný ako akademický a nemožno ho teda zapísať do občianskeho preukazu. Zaraďuje sa ako celoživotné profesné vzdelávanie.

BBA je vhodné pre študentov so stredoškolským vzdelaním, ktorí si chcú zvýšiť svoju profesnú kvalifikáciu v oblasti managementu. Absolventi získajú nevyhnutné schopnosti k vstupu do stredného a vyššieho managementu a prípadne k štúdiu nadväzujúceho MBA programu.
 

ONLINE PRIHLÁŠKA PDF PRIHLÁŠKA