Titul DBA | Cambschool.sk

Titul DBA

Titul DBA

Titul DBA (Doctor of Business Administration) predstavuje najvyššiu možnú úroveň manažérskeho vzdelávania. Jedná sa o nadstavbu titulu MBA alebo vysokoškolského vzdelania II. stupňa a majiteľovi zaručuje nadštandardné rozšírenie manažérskych znalostí a zručností.

Program je vhodný pre vrcholových manažérov na seniorných pozíciách so záujmom o najvyššie dosiahnuteľnú úroveň vzdelania v manažérskej oblasti, ale aj o vedecko-výskumný aspekt manažérskej práce, pretože štúdium je zamerané predovšetkým na uplatnenie nových poznatkov a postupov v praxi. To však nie je jediný prínos štúdia DBA. Počas seminárov a ďalších stretnutí študenti získajú nové profesijné kontakty a zoznámia sa s aktuálnymi trendmi vo svojom obore.

Nositelia titulu sú špičkoví odborníci s mimoriadnymi znalosťami v oblasti managementu a moderných trendov v riadení, zamestnaní na vrcholných pozíciách vo firmách alebo štátnej správe, ktorí svojím titulom dávajú potenciálnym i súčasným zamestnávateľom najavo, že majú záujem na sebe aj naďalej pracovať a vzdelávať sa.

Titul sa zapisuje za meno v tvare:

Ing. Milan Kočí, DBA

Jedná sa o anglosaský titul, ktorý je v miestach svojho pôvodu na úrovni magisterského štúdia, ale v Českej republike sa radí medzi celoživotné profesijné vzdelávanie a nejedná sa o akademický titul. Do občianskeho prekazu ho teda nie je možné uviesť.

ONLINE PRIHLÁŠKA PDF PRIHLÁŠKA