Titul LLM | Cambschool.cz | Cambschool.sk

Titul LLM

Titul LLM

Titul LLM (Master of Laws), je na úrovni magisterského štúdia, na Slovensku sa však o akademický titul nejedná a nie je možné ho teda zapísať do občianskeho preukazu.Radí sa medzi celoživotné profesné vzdelávanie a neoprávňuje  držiteľa k tomu, aby sa prihlásil k advokátskym skúškam.

Titul LLM sa uvádza za menom: Peter Bystrý, LL.M.

Obor je zameraný na oblasť práva, v prípade Cambridge Business School hlavne na právo obchodné. Absolvent LLM programu získá ucelený prehľad o právnych predpisoch súvisiacich s obchodnou a podnikovou praxou, doplnené o konkrétne prípady z praxe.

Štúdium LLM je vďaka svojmu praktickému zameraniu určené predevšetkým pre uchádzačov s predchádzajúcim právním vzdelaním, ako sú advokáti, koncipienti, notári či právni špecialisti, ale tiež pre vrcholových manažérov tuzemských či zahraničných spoločností, riaditeľov firem a pracovníkov verejnej správy, ktorí sa zaoberajú obchodným a podnikovým právom a ktorí neustále pracujú na zdokonalení svojej kvalifikácie.
 

ONLINE PRIHLÁŠKA PDF PRIHLÁŠKA