Vedenie školy | Cambschool.sk

Vedenie školy

Vedenie školy

Riaditeľ

  • Mgr. Jan Spour

Zástupca riaditeľa pre pedagogickú činnosť

  • JUDr. Libor Čihák

Zástupca riaditeľa pre koncepciu a rozvoj

  • PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

Zástupca riaditeľa pre vonkajšie a zahraničné vzťahy

  • Mgr. Dita Jirovská

Vedúca študijného oddelenia

  • Mgr. Klára Fryčová

Vedúca ekonomického oddelenia

  • Ing. Hana Voráčková